Metodický materiál pro učitele, studenty pedagogiky a autory osnov kurzů znakového jazyka ve vysokoškolském prostředí

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Metodický materiál pro učitele, studenty pedagogiky a autory osnov kurzů znakového jazyka ve vysokoškolském prostředí

Doporuceni-CSI-pro-skoly-organizace-vzdelavani-a-prace-se-vzdelavacim-obsahem-2020-2021Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky – Deskriptory pro společné referenční úrovně.
Tento dokument Evropského centra pro moderní jazyky při Radě Evropy vznikl v rámci programu
Učení prostřednictvím jazyků (Learning through Languages) pro období 2012–15.

Cílem projektu PRO-Sign bylo vytvořit evropské standardy ovládání znakového jazyka
pro odborné účely, se zaměřením na výuku znakového jazyka v rámci vysokoškolských
programů, a zejména programů zabývajících se studiem kultury a komunikace neslyšících
(tzv. Deaf Studies) a také pro tlumočení znakového jazyka. Na projektu spolupracovali
partnerské instituce, účastníci workshopů a členové přidružených skupin, kteří se v období let
2012 – 2015 zapojili do hodnocení, testování a validace deskriptorů Společného evropského
referenčního rámce pro výuku, učení a hodnocení znakového jazyka. Výsledkem je soubor
deskriptorů pro znakové jazyky v souladu se Společným evropským referenčním rámcem
pro jazyky (CEFR, Common European Framework of Reference for Languages), který
předkládáme v tomto dokumentu.

PRO-SIGN_publication_CZ_2016