Metodický materiál pro učitele, studenty pedagogiky a autory osnov kurzů znakového jazyka ve vysokoškolském prostředí

edu.cz > Podpora škol > Metodické materiály > Metodický materiál pro učitele, studenty pedagogiky a autory osnov kurzů znakového jazyka ve vysokoškolském prostředí

Cílem projektu PRO-Sign bylo vytvořit evropské standardy ovládání znakového jazyka pro odborné účely, se zaměřením na výuku znakového jazyka v rámci vysokoškolských programů, a zejména programů zabývajících se studiem kultury a komunikace neslyšících (tzv. Deaf Studies) a také pro tlumočení znakového jazyka. Na projektu spolupracovali partnerské instituce, účastníci workshopů a členové přidružených skupin, kteří se v období let 2012 – 2015 zapojili do hodnocení, testování a validace deskriptorů Společného evropského referenčního rámce pro výuku, učení a hodnocení znakového jazyka. Výsledkem je soubor deskriptorů pro znakové jazyky v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR, Common European Framework of Reference for Languages), který je dostupný ke stažení níže. Tento dokument Evropského centra pro moderní jazyky při Radě Evropy vznikl v rámci programu Učení prostřednictvím jazyků (Learning through Languages) pro období 2012–2015.


Dokument a webová stránka:

Skip to content