Metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Platný od: 2019-12-09
Platný do:
Účinný od: 2019-12-09
Účinný do:
Vydal: Ministerstvo
Stav: Aktuální

Obsah