Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2022/2023

Na začátku nového školního roku jsme pro školy připravili  "Soubor pedagogicko-organizačních informací 2022/2023" (SPOI). Dokument je určen pro mateřské, základní, základní umělecké, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. V textu naleznete potřebné informace k organizaci školního roku, aktuální změny školské legislativy, důležité novinky pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení, i aktuality k začleňování ukrajinských dětí do českých škol. Soubor obsahuje mimo další tématy i přehled kontaktů na pracovníky MŠMT, na které se můžete v případě dotazů obracet. Věříme, že pro Vás bude "SPOI" praktickou pomůckou. SPOI v PDF formátu ke stažení.Úvod ke SPOI

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen „Soubor“) na školní rok 2022/2023 má poskytnout ředitelům škol
a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2022/2023.

Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“ nebo „ministerstvo“), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.


Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne
v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okres nebo obvod hl. města Prahy

6. 2. – 12. 2. 2023

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. – 19. 2. 2023

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. – 26. 2. 2023

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27. 2. – 5. 3. 2023

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2023

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. – 19. 3. 2023

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-‑Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Organizace školního roku také v ukrajinštině na www.edu.cz/ukrajina.

Bližší informace poskytne odbor řízení regionálního školství (tel. 234 811 347).


Harmonogram školního roku

měsíc

den

činnost

září 2022

1. 9. - 30. 9.

Závěrečná zkouška – konání opravných a náhradních zkoušek

1. 9. - 20. 9.

Maturitní zkouška – podzimní zkušební období

1. 9. - 5. 9.

Maturitní zkouška – didaktické testy – společná část

do 10. 9.

Maturitní zkouška – CZVV zpřístupní ŘŠ výsledky DT

1. 9. - 20. 9.

Maturitní zkouška – profilová část maturitní zkoušky

30. 9.

Podle stavu k 30. 9. 2022 se předávají výkazy P1-04 (za 1. - 3. Q), P1c-01, S1-01, M3, S4-01, S4c-01, M8, M9, R13-01, S18-01, Z23-01, S24-01,
Z27-01, Z33-01, Z34-01, R43-01

do 30. 9.

Přijímací řízení SŠ – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky

říjen

do 15. 10.

Státní zkouška z grafických disciplín – vyhlášení termínů zkoušek pro zimní zkušební období

31. 10.

Podle stavu k 31. 10. 2022 se předávají výkazy Z2-01, M10, Z14-01,
Z15-01, Z17-01, Z19-01, U41, R43-01

do 31. 10.

Zápis uchazečů o studium ve vyšších odborných školách

do 31. 10.

Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání
s talentovou zkouškou

listopad

do 15. 11.

Státní zkouška z grafických disciplín – odevzdání přihlášky pro zimní zkušební období

do 30. 11.

Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

prosinec

do 1. 12.

Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní zkušební období)

1. 12. - 31. 12.

Závěrečná zkouška – konání opravných a náhradních zkoušek

31. 12.

Podle stavu k 31. 12. 2022 se předává výkaz P1-04 (za 1. - 4. Q)

Leden 2023

do 15. 1.

Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání didaktických testů pro podzimní zkušební období

do 15. 1.

Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů pro jarní zkušební období

2. 1. - 15. 1.

Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou

2. 1. - 15. 2.

Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

do 20. 1.

Přijímací řízení SŠ – sdělení o výsledku talentové zkoušky v oborech vzdělání s talentovou zkouškou, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou

15. 1. - 31. 1.

Přijímací řízení SŠ – talentová zkouška v konzervatoři

do 31. 1.

Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou)

 

měsíc

den

činnost

únor

do 5. 2.

Absolutorium v konzervatoři – jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem a členů zkušební komise ředitelem školy pro školní rok.

od 10. 2.

Absolutorium v konzervatoři – konání absolventského výkonu

do 20. 2.

Přijímací řízení SŠ – sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

do 28. 2.

Maturitní zkouška – jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem (pro kalendářní rok), jmenování maturitního komisaře Centrem (pro jarní zkušební období)

do 28. 2.

Závěrečná zkouška – jmenování předsedy zkušebních komisí krajským úřadem (pro kalendářní rok)

březen

do 1. 3.

Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky

do 31. 3.

MŠMT zveřejňuje informaci o standardizovaných zkouškách, informace je platná pro jarní a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce

do 31. 3.

Žák podává písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období

31. 3.

Podle stavu k 31. 3. 2023 se předávají výkazy P1-04 (za 1. Q), M3a, M8a, M9a, M10a

do 31. 3.

Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (jarní zkušební období)

duben

od 1. 4.

Maturitní zkouška, profilová část – písemné práce, písemné a praktické zkoušky (jarní zkušební období)

do 15. 4.

Státní zkouška z grafických disciplín – vyhlášení termínů zkoušek pro jarní zkušební období

1. 4. - 30. 4.

Zápisy do základních škol

12. 4. - 28. 4.

Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotných zkoušek

do 28. 4.

Přijímací řízení SŠ – vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám, Centrum

22. 4. - 30. 4.

Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky

 


 

 


Důležité kontakty na MŠMT a další instituce

Odbor/oddělení/pracovištěTelefonE-mail
odbor řízení a rozvoje vzdělávání234 812 310 
U-linka, podpora vzdělávání ukrajinských žáků234 811 246ukrajina@msmt.cz
oddělení podpory pracovníků
v regionálním školství
234 811 740 
odbor řízení regionálního školství234 811 347 
oddělení strategie a analýz 234 811 273 
oddělení školského rejstříku234 811 347 
oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání234 811 554
234 815 234 (nadaní žáci)
234 811 866 (ZUŠ)
 
oddělení rozvoje dětí a mládeže234 812 725 
oddělení základního vzdělávání234 811 585 
oddělení všeobecného vzdělávání234 811 755 (přijímací zk.)
234 811 314 (maturitní zk.)
 
oddělení odborného vzdělávání234 812 176 (závěrečné zk.)
234 811 469 (absolutoria)
234 811 260
a 234 811 567 (VOŠ ukončování)
 
odbor vysokých škol MŠMT234 811 705 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání224 507 488
224 507 491
 
Česká školní inspekce251 023 127 
Národní pedagogický institut ČR https://www.npi.cz/kontakty 
Revizní pracoviště NPI ČR777 478 813 
Pedagogické muzeum J. A. Komenského257 533 455pedagog@npmk.cz
Pedagogická knihovna J. A. Komenského221 966 411pedknihovna@npmk.cz
Konzultační linka OP JAK (šablony)234 814 777dotazyZP@msmt.cz

Dokument v PDF k prohlížení a stažení


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content