Stanovisko k financování asistenta pedagoga v mateřských školách, třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.

edu.cz > Podpora škol > Metodické materiály > Stanovisko k financování asistenta pedagoga v mateřských školách, třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.

Stanovisko MŠMT k financování asistenta pedagoga v mateřských školách třídách zřízených podle § 16 odst 9 školského zákona

Skip to content