Stanovisko MŠMT k financování asistenta pedagoga v mateřských školách třídách zřízených podle § 16 odst 9 školského zákona