Stanovisko ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání