Stanovisko MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. vydává MŠMT stanovisko ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. Cílem stanoviska je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování.

Od 1. ledna 2023 je v účinnosti vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je přizpůsobit procesní podzákonná pravidla pro školy neveřejných zřizovatelů tomu, aby mohly využít zákonný prostor pro transparentní prokázání školou zveřejněných kritérií pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání.

Níže přiložené stanovisko se zabývá pouze nejčastějšími kritérii pro přijímání, která se v praxi soukromých a církevních škol vyskytují. Není cílem postihnout všechna představitelná nebo v praxi použitá kritéria. U příkladů kritérií je vždy posuzován případný rozpor s antidiskriminačním a školským zákonem a uvádí se typické příklady prokázání splnění kritéria.


Přílohy

Text stanoviska: viz příloha níže


Text vyhlášky č. 435/2022 Sb.: viz příloha


Zdroj: MSMT.cz (2023): https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/stanovisko-msmt-ke-kriteriim-prijimani-k-zakladnimu

Obsah

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content