Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020