Metodické doporučení ČŠI pro školy AKTIVNÍ ŠKOLA: Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků  

Obezita i tělesná zdatnost českých dětí je alarmující. Obojí spolu výrazně souvisí. Podle výsledků analýzy, která během covidové pandemie vznikla v rámci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, nadváhou a obezitou trpí víc než čtvrtina dětí a těchto problémů se většinou nezbaví ani v dospělosti. Zároveň i současná kondice školáků bije na poplach. Horší kondici mají děti žijící na venkově oproti „městským“ a kluci mají srovnatelnou zdatnost jako holky před 30 lety.


Podle slov PhDr. Karla Kováře, Ph.D., náměstka Ústředního školního inspektora ČŠI, mají lepší kondici žáci větších sídel, zatímco začátkem devadesátých let byly zpravidla zdatnější venkovské děti. První plošné testování tělesné zdatnosti dětí po více než 30 letech potvrdilo, že se zhoršuje. Např. dnešní sedmáci ze základní školy a druháci ze střední v počtu sedů–lehů mají srovnatelný výsledek jako stejně staré dívky v roce 1987. A každým rokem ve vývoji dítěte bude pravděpodobně docházet k většímu odklonu od dříve měřených zjištění. Největším problémem je vytrvalost.

Situaci je třeba řešit. Před pár dny vydala Česká školní inspekce metodické doporučení pro školy „AKTIVNÍ ŠKOLA: Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků“. Nedostatečné začleňování pohybových aktivit směřujících k podpoře zdraví během každodenního režimu ve školách mimo hodin tělesné výchovy a úzké pojetí podpory pohybu pouze v organizovaných aktivitách (výuka TV, kroužky) je jedním z největších rizik, která ovlivňují zdravý vývoj žáků. Je třeba si uvědomit, že pro školní prostředí je typický sedavý způsob trávení času a že naprostá většina žáků v České republice neplní mezinárodní doporučení na alespoň 60 minut pohybové aktivity střední až vysoké intenzity denně. To jsou hlavní důvody, proč metodické doporučení vzniklo.

V metodice se dočtete zajímavé informace o současné úrovni zdatnosti žáků. Seznámí Vás s navrhovaným konceptem Aktivní škola, kterou se rozumí škola s širokou nabídkou pohybových aktivit co nejširšímu spektru žáků a která nepodporuje uvolnění z TV, ale hledá naopak řešení pro zapojení všech svých žáků, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje průběžnému zvyšování kvality výuky tělesné výchovy, jak vytvořit atraktivní, dostatečnou a dostupnou nabídku pohybových aktivit v zájmovém vzdělávání, proč je dobré pořádat školní sportovní akce a jak formovat pohybový režim žáků ve školním prostředí. Zároveň se metodika věnuje i tématu bezpečnosti při realizaci pohybových aktivit.

Do přípravy metodiky byl zapojen spolupracující tým odborníků ze sportovních fakult a zároveň se podařilo vzbudit zájem učitelů tělesné výchovy co se týká výměny zkušeností a příkladů inspirativní praxe.

Materiál najdete zde: MD_Aktivni-skola_Inspirace-pro-podporu-pohybovych-aktivit.pdf (csicr.cz)

Metodické doporučení pro školy AKTIVNÍ ŠKOLA: Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content