Metodický pokyn k pedagogické intervenci

Praha, 15. ledna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních družinách a školních klubech.