Metodický pokyn k pedagogické intervenci

edu.cz > Aktuality > Metodický pokyn k pedagogické intervenci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních družinách a školních klubech.