Ministr školství Robert Plaga k zahájení školního roku

Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, vážené paní učitelky a páni učitelé, milé žákyně a milí žáci, studentky a studenti, pracovnice a pracovníci ve školství, vážení a milí rodiče,

když jsem Vám přesně před rokem přál úspěšný školní rok, netušil jsem tehdy, a nikdo z nás, jak moc náročný rok to pro české školství bude. V březnu se poprvé v novodobé historii naší země zavřela většina škol pro prezenční výuku a výuka se přesunula ze školních lavic do domácností. My všichni jsme čelili situaci, kterou nikdo z nás neznal, nepřipravoval se na ni a možná si ji ani nedokázal představit. Přesto si troufnu tvrdit, že jsme ji společně zvládli, za což všem opět velmi děkuji.

Již nyní je zřejmé, že i nový školní rok bude bohužel ovlivněn trvající pandemií nového typu koronaviru. V této souvislosti tak ještě více než jindy nabývají na důležitosti a aktuálnosti základní lidské hodnoty, jako je ohleduplnost, tolerance, vzájemný respekt a odpovědné chování k sobě i k ostatním. Pamatujme na to nejenom při dodržování aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví či krajských hygienických stanic, ale i při sledování zdravotního stavu svého a svých blízkých, při dodržování pravidel osobní hygieny, včetně té respirační, při běžném mezilidském styku ve škole i mimo ni. Jsem přesvědčen, že pokud se k sobě i k ostatním budeme chovat výše uvedeným způsobem, podaří se nám situaci čelit se sebevědomím, klidem a bez zbytečného strachu a úzkosti.  V případě covid‑19 je třeba si uvědomit, že se jedná o nemoc, která může i při respektování stanovených hygienických a protiepidemických pravidel postihnout každého z nás, a která tak nesmí být okolím vnímána jako stigmatizující.

Jsem připraven se svými kolegy na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy učinit vše, co je v našich kompetencích a silách, abychom školám, pedagogům a dalším zaměstnancům ve školství, ale i žákům a jejich rodičům poskytli i v nadcházejícím období potřebnou podporu – legislativní, metodickou i finanční. Připomínám, že již v březnu 2020 ministerstvo spustilo portál NaDálku, na kterém mohli nejen učitelé najít spoustu informací k distanční výuce. Navázali jsme také spolupráci s neziskovým sektorem a vláda rovněž vyčlenila 1,3 miliardy korun na pořízení technického vybavení základních škol pro učitele, ale také pro žáky, kteří v rodině nedisponují potřebným zařízením pro případ distančního vzdělávání. Věřím, že tyto prostředky, společně s těmi, které směřují do škol z rozpočtu obcí a krajů díky rozpočtovému určení daní, pomohou školy ještě lépe připravit na případné změny ve způsobu vzdělávání, ke kterým může v průběhu tohoto školního roku dojít.

Přestože bude tento školní rok náročný, věřím, že pro vás všechny bude především přínosný, úspěšný a obohacující, a to z osobního i profesního pohledu.

Děkuji Vám a jsem s Vámi!

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
1
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content