Je možno předkládat žádosti o zařazení soutěží či přehlídek na informativní seznam MŠMT pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejňuje zveřejňuje tuto informaci k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky v zájmovém vzdělávání (dále jen „soutěže“) na informativní seznam (dále jen „seznam“) ministerstva pro školní rok 2021/2022.

Tento dokument nahrazuje podávání žádostí o zveřejnění soutěží ve Věstníku ministerstva prostřednictvím dotační výzvy z minulých let.

Účelem dokumentu je sestavení seznamu soutěží pro školní rok 2021/2022 ,  které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.


Kam podat žádost?

Žádost o zařazení na seznam se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na adrese https://isprom.msmt.cz.


Před podáním žádosti je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat daném elektronickém systému. Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem a heslem. Dále žadatel vyplní základní údaje k organizaci (tzv. profil organizace). Dalším krokem je vyplnění žádosti.


Pokud je již žadatel v systému registrován z dřívější doby, přihlásí se ke svému stávajícímu profilu a vyplní žádost.

Oprávněný žadatel:

Oprávněnými žadateli jsou organizace, které ve školním roce 2021/2022 organizují ústřední či mezinárodní kolo soutěže:

  • právnické osoby vykonávající činnost školy či školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  • veřejné a soukromé vysoké školy,
  • další právnické osoby – spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, o.p.s, obchodní korporace, apod.,
  • příspěvkové organizace ministerstev.

Podmínkou pro zařazení na seznam je dlouholetá tradice soutěže – soutěž musí existovat minimálně 5 let. Soutěž nemusí být pořádána kontinuálně.

Termíny:

Žádosti pro školní rok 2021/2022 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM nejpozději do 21. června 2021.

Žádost musí být podána nejpozději do 15. července 2021.

Upozorňujeme, že pro posouzení dodržení lhůty pro podání žádosti je rozhodné datum podání, tzn. den, kdy byla žádost doručena ministerstvu.!


Podrobné informace:

Informace k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na informativní seznam Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2021/2022 (pdf)


Kontaktní osoba:

PhDr. Petr Jansa, tel: 234 815 474, email: Petr.Jansa@msmt.cz

Prosím preferujte e-mailové dotazy. 


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content