Ministerstvo představilo návrh textu Strategie 2030+

Praha, 23. června 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na odborné konferenci v sídle Národního pedagogického institutu představil návrh textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. „Cíle jsou v podstatě dva – zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, a dále snížit nerovnost v přístupu ke vzdělávání,“ řekl ministr školství. Jednotlivé části konference budou probíhat i následujících dvou dnech a zájemci je mohou shlédnout a zapojit se i on-line.

Ministr školství Robert Plaga představil na zahájení konference návrh samotného textu Strategie 2030+, ale stejně tak i proces jeho vzniku a plán, jak navrhovaná opatření postupně realizovat v praxi. Nedílnou součástí konference, která bude pokračovat i v následujících dnech, budou samostatné kulaté stoly k jednotlivým implementačním kartám pro období 2020 - 2023. V  první fázi se opatření Strategie 2030+ zaměří na předškolní vzdělávání, revizi RVP ZV, podporu a řízení škol, inovaci oborové soustavy a v neposlední řadě na zvyšování kvality ve strukturálně postižených regionech. Na každý z šesti bloků konference potvrdili osobní účast mnozí odborníci, ať již z akademické oblasti, profesních asociací, či zkušení ředitele a učitelé z praxe, zástupci zřizovatelů, státní správy, studentů či rodičů. Program bude možné sledovat v přímém přenosu na YouTube kanálu MŠMT a zároveň budou sledující moci klást účastníkům kulatých stolů dotazy on-line (viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/on-line-konference-strategie-2030).

Proces vzniku Strategie 2030+ byl od samého počátku veden co nejvíce transparentně a participativně. Velký kus práce na komunikaci s veřejností v průběhu tvorby Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+ (HSVP) odvedla externí expertní skupina v čele s panem prof. Arnoštem Veselým. V roce 2019 se uskutečnily dvě velké konference a 17 kulatých stolů, autoři HSVP se účastnili mnoha odborných i veřejných debat a mají za sebou desítky mediálních výstupů. K dokumentu HSVP obdrželo ministerstvo téměř 350 podnětů od veřejnosti. Hlavní směry vzdělávací politiky vytyčily hodnotový základ a směřování budoucí Strategie. Na základě podnětů a odborné reflexe MŠMT rozpracovalo některá témata, jako např. bezpečné prostředí ve školách, odborné vzdělávání, potřebnost rozvoje digitálních kompetencí i občanského a neformálního vzdělávání atd.

Vzhledem k nedávné mimořádné epidemiologické situaci byla pro konferenci zvolena forma kombinace prezenční odborné debaty a zapojení veřejnosti na dálku prostřednictvím on-line vysílání. Cílem je umožnit sledování a zapojení ještě většímu množství lidí, než bylo původně plánováno.

Po ukončení konference bude Strategie 2030+ zpřístupněna k zasílání podnětů a komentářů, a to od 26. 6. do 12. 7. 2020. Následně bude text finalizován a v průběhu srpna proběhne mezirezortní připomínkové řízení. V měsíci září bude Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ předložena ke schválení Vládě ČR.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content