MŠMT spustilo web na podporu moderní výuky informatiky

MŠMT spustilo web k novému pojetí výuky informatiky. Díky revizím rámcového vzdělávacího programu informatika by se měla výuka na základních školách zaměřit více na rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Na novém webu revize.edu.cz najdou učitelé metodiky, učebnice a další podpůrné materiály ke stažení. Podle modernizovaného programu mohou začít školy vyučovat už od září 2021, nejpozději pak od září 2023.

Informatika je zcela zásadní pro vzdělání, profesní uplatnění i osobní život. U tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru přitom nedošlo od vzniku RVP ZV v roce 2004 zatím k aktualizaci. Dosavadní vzdělávací oblast obsahovala pouze požadavky na dovednosti v oblasti využívání digitálních technologií odpovídající době svého vzniku, tj. před nástupem zlomových technologií, sociálních sítí, chytrých telefonů nebo umělé inteligence,“ upozornil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

MŠMT proto ve spolupráci s pedagogickými fakultami a desítkami škol provedlo v letech 2018 až 2020 pokusné ověřování nové informatiky a digitální gramotnosti. Na základě tohoto průzkumu pak ministerstvo revidovalo rámcový vzdělávací program a souběžně vytvořilo nové učebnice, metodické materiály a vzdělávací programy pro vyučující. Všechny informace a podporu najdou vyučující na webu revize.edu.cz, který spravuje Národní pedagogický institut.

Nově by tedy vyučující měli v hodinách kromě základů uživatelských dovedností pro práci se zařízeními a aplikacemi klást důraz také na informatické myšlení. Žáci by se měli učit pracovat s informacemi, měli by umět analyzovat problém a hledat funkční řešení. Vedle porozumění principům digitálních technologií bude podstatné také jejich bezpečné a etické využívání a týmová práce.

Novým způsobem se informatika začne vyučovat na všech základních školách nejpozději od 1. září 2023, a to ve všech ročnících prvního stupně, a nejpozději od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Hodinová dotace se změní z jedné hodiny na prvním a na druhém stupni na dvě a čtyři hodiny. Díky náběhovému období pro zavedení změn mají školy dostatek času na přípravu učitelů, vybavení a úpravu svého školního vzdělávacího programu. Součástí podpory jsou modelové školní vzdělávací programy.

V tomto školním roce navíc školy získaly 1,3 mld. korun navíc na nákup ICT vybavení. Na rok 2021 pak MŠMT navýšilo prostředky na nepedagogické týmy základních škol, což bude znamenat 1000 úvazků IT správců v ZŠ. V tomto roce se také přidalo na tzv. ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), ze kterých je možné hradit učební pomůcky či vzdělávání pedagogů. V případě základních škol toto zvýšení přinese dvojnásobný objem prostředků oproti loňskému roku. Dále MŠMT připravilo nový standard pro akreditaci studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT. V budoucnu bude MŠMT z Národního plánu obnovy požadovat na digitalizaci škol 6,8 mld. Kč.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content