MŠMT zvýšilo alokaci na nepedagogické pracovníky o 1000 úvazků pro základní školy

Události spojené s pandemií COVID-19, výukou na dálku a nezbytným posílením vybavenosti škol prostřednictvím poskytnutých mimořádných prostředků na pořízení ICT vybavení navýšily nároky na náklady a personální zajištění správy ICT v základních školách. Z tohoto důvodu MŠMT v roce 2021 zajistilo zvýšení alokace na nepedagogické pracovníky škol o 1000 úvazků pro základní školy s cílem posílit právě pozici správce ICT.Události spojené s pandemií COVID-19 a výukou na dálku zvýšily nároky na vybavení digitálními technologiemi ve školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto na podzim 2020 poskytlo základním školám a nižším stupňům gymnázií mimořádné prostředky na pořízení ICT vybavení ve výši 1,3 mld. Kč.

V souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2030+ byla také schválena revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (viz www.revize.edu.cz), která představuje nové pojetí oboru Informatika a zavádí novou digitální klíčovou kompetenci. Cílem Strategie 2030+ je, aby se digitální technologie staly integrální součástí života školy.

Celková intervence MŠMT

Navyšování počtu ICT vybavení však zároveň klade nároky na náklady a personální zajištění správy ICT ve školách. Z tohoto důvodu MŠMT v roce 2021 zajistilo zvýšení alokace na nepedagogické pracovníky škol o 1000 úvazků pro základní školy s cílem posílit právě pozici správce ICT. Podrobná informace s částkami pro školy na rok 2021 spolu s Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků je zveřejněna na webu MŠMT.

Alokace byla zvýšena o cca 500 mil. korun, což přinese navýšení úvazků, které je možné využít pro pozici správce ICT. Výsledný normativ na ředitelství je uveden na následujícím grafu; ten obsahuje i původní průběh pro porovnání změny.

Zdroj: MŠMT

Co to znamená pro základní školy

MŠMT připravilo čtyři příklady, na kterých je ukázáno, o kolik se školám dle jejich velikosti úvazky na nepedagogické zaměstnance (NPZ) navýší a mohou je tudíž využít pro pozici správce ICT:

Příklad č. 1 Prvostupňová ZŠ s 5 třídami (ZŠ pouze s 1. stupněm, vždy 1 třída v ročníku)
 • tato ZŠ má pouze 1. stupeň, v každém ročníku má 1 třídu, celkem 5 tříd
 • nový normativ na ředitelství ZŠ je ve výši 1,75268 NPZ
 • nový příspěvek na správce ICT je ve výši 0,09000 NPZ, což tvoří 3,6 hodiny týdně (necelá polovina 1 pracovního dne)
 • k celkovému normativu za školu pak přísluší ještě normativ na další pracoviště (pokud ho škola má) a normativ na třídy
Příklad č. 2 Úplná ZŠ s 9 třídami (ZŠ s 1. a 2. stupněm, vždy 1 třída v ročníku)
 • tato ZŠ má 1. a 2. stupeň, v každém ročníku má 1 třídu, celkem 9 tříd (5 tříd na 1. stupni, 4 třídy na 2. stupni)
 • nový normativ na ředitelství je ve výši 2,61954 NPZ
 • nový příspěvek na správce ICT je ve výši 0,19697 NPZ, což tvoří cca 7,9 hodin týdně (cca 1 pracovní den v týdnu)
 • k celkovému normativu za školu pak přísluší ještě normativ na další pracoviště (pokud ho škola má) a normativ na třídy
Příklad č. 3 Úplná ZŠ se dvěma paralelkami ve všech ročnících (tzn. vždy dvě třídy v ročníku)
 • tato ZŠ má 1. a 2. stupeň, v každém ročníku má 2 třídy, celkem 18 tříd (10 tříd na 1. stupni, 8 tříd na 2. stupni)
 • nový normativ na ředitelství je ve výši 3,71261 NPZ
 • nový příspěvek na správce ICT je ve výši 0,39394 NPZ, což tvoří cca 15,8 hodin týdně (cca 2 pracovní dny v týdnu)
 • k celkovému normativu za školu pak přísluší ještě normativ na další pracoviště (pokud ho škola má) a normativ na třídy
Příklad č. 4  Úplná ZŠ se čtyřmi paralelkami ve všech ročnících (tzn. vždy čtyři třídy v ročníku)
 • tato ZŠ má 1. a 2. stupeň, v každém ročníku má 4 třídy, celkem 36 tříd (20 tříd na 1. stupni, 16 tříd na 2. stupni)
 • nový normativ na ředitelství je ve výši 5,00265 NPZ
 • nový příspěvek na správce ICT je ve výši 0,78788 NPZ, což tvoří cca 31,5 hodin týdně (cca 4 pracovní dny v týdnu)
 • k celkovému normativu za školu pak přísluší ještě normativ na další pracoviště (pokud ho škola má) a normativ na třídy

Metodická podpora

Ředitelky a ředitelé také mohou zdarma využít konzultace s krajským koordinátorem ICT (https://www.projektsypo.cz/e-poradenstvi.html), který jim při integraci digitálních technologií do života školy pomůže. Národní pedagogický institut ČR rovněž nabízí množství webinářů, které se této problematice věnují (https://koronavirus.edu.cz/distancni-vyuka).

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content