Národní plán obnovy a pomocná ruka školám k závěrečnému vyúčtování digitalizace za rok 2022

Ohlížíme se za rokem 2022 a nabízíme školám pomocnou ruku k vyplnění formuláře pro závěrečné vyúčtování resp. povinný sběr dat, který se zaměřuje na využití a čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy (dále NPO) na digitalizaci. Termín 28. 2. 2023 pro vyplnění formuláře se blíží, a protože jej část škol dosud neodevzdalo v informačním systému NPO (IS-NPO), připravili jsme speciální - mimořádnou, online konzultaci na pondělí 27. 2. 2023 v 17:00 pro všechny příjemce finančních prostředků z NPO na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti. Vyplňováním formuláře vás provede Anna Stočesová Martinková, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT).

Připojit se můžete 27. 2. v 17:00 přes aplikaci Teams.

Online konzultací, ve které nabízíme školám pomocnou ruku s vyplněním povinného sběru dat, navazujeme na dříve uskutečněný live stream “Pořizujeme z NPO digitální učební pomůcky pro žáky" ze dne 8. 2. 2023. Rádi bychom připomněli její obsah, neboť zazněla řada inspirativních příkladů dobré praxe ze škol, kterých se právě závěrečné vyúčtování - povinný sběr dat za rok 2022 týká a osvětluje stanovené podmínky, účel a kritéria, která byla zveřejněná ve Věstníku 02/2022.


Debata "Pořizujeme z NPO digitální učební pomůcky pro žáky"

V online živé debatě se u kulatého stolu setkali Anna Stočesová Martinková (za MŠMT vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání), Petr Polívka (za Národní pedagogický institut ČR koordinátor sítě IT guru - nezávislých odborných konzultantů pro školy), Josef Dašek (moderátor, tajemník DigiKoalice) a přímo z praxe byla hostem Markéta Benešová (ředitelka ZŠ Bítovská, Praha 4).

V úvodní prezentaci představila Anna Stočesová Martinková souhrnné informace o čerpání finančních prostředků z NPO na digitalizaci, která je zaměřena na žáka a jeho vybavení pokročilými digitálními učebními pomůckami, které mu umožní rozvíjet si informatické myšlení a digitální kompetence napříč vzdělávacími oblastmi.

Představila příklady dobré praxe ze škol, které vhodné pokročilé digitální učební pomůcky již pořídily, a odkazovala na již sdílená inspirativní videa:

Finanční prostředky z NPO umožňují také školám v rámci prevence digitální propasti vytvořit si tzv. mobiliář se základními digitálními zařízeními např. notebooky, chromebooky, tablety, chytrými telefony, které dle svých potřeb zapůjčují znevýhodněným žákům, kteří nevlastní tato zařízení nebo je nemají pro sebe k dispozici doma nebo v běžné výuce či v zájmových aktivitách.

Představila metodickou podporu ze strany MŠMT, která je poskytovaná v řadě příruček, metodických postupů, inspirativních videí, které jsou dostupné na edu.cz/digitalizujeme a uvedla, že současně s finančními prostředky bylo zapotřebí metodicky podpořit učitele, ICT koordinátory a ředitele škol tak, aby mohli uskutečnit změnu ve způsobu vzdělávání v kontextu digitalizace. K tomu je nezbytné zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků a podpořit školy metodicky také ve správném výběru digitálních technologií, které jsou vhodně zvoleny na míru Školních vzdělávacích programů jednotlivých škol a předala slovo zástupci z řad IT guru, kteří školám usilovně pomáhají v jejich procesu digitalizace.  

Koordinátor IT guru Petr Polívka objasnil, jak školám pomáhají ve výběru vhodných pokročilých digitálních technologií, které tzv. šijí každé škole na míru podle jejich potřeb.

Ředitelka školy Markéta Benešová popsala, jak proběhl nákup těch správných digitálních pomůcek na jejich škole: Nejprve se vytvořila skupina s pár pedagogy z celé školy se zaměřením na všechny vyučovací předměty. V této skupině proběhla setkání s návrhy, které digitální učební pomůcky bude vhodné zakoupit. S vhodností výběru pomůcek nám pomohl i IT guru. Výsledkem byly zakoupené pomůcky pro všechny ročníky na ZŠ, ze kterých si je žáci mohou půjčit i na doma“.

Petr Polívka dodal, že se vždy zaměřují při konzultacích se školami na to, jak škola pracuje nyní s digitálními technologiemi, v jakém stavu je jejich počítačová síť, jaké jsou potřeby učitelů a požadavky vedení školy k využívání digitálních technologií ve vzdělávání a podle toho školám poskytují cenné rady, konzultují s nimi jimi vybrané digitální učební pomůcky apod.

Diváci využili možnosti pokládat dotazy přímo v chatu live streamu. Nejvíce zastoupené otázky se týkaly pořizování licence softwaru grafických programů, unplugged aktivit, dobíjecích boxů a příslušenství jako jsou sluchátka a také jejich způsobu vykazování ve formuláři IS-NPO v rámci závěrečného vyúčtování - povinného sběru dat za rok 2022.

Účastníci debaty doporučili školám, aby se nebály zeptat na to, co potřebují vědět k nákupu digitálních pomůcek a využívali konzultací s IT Guru, k tomu stačí vyplnit interaktivní formulář pro dotazy na stránkách edu.cz/digitalizujeme/it-guru. Petr Polívka závěrem vybídnul zástupce škol: “Důležitě je myslet dopředu, to znamená, využívat pomůcky i na jiné předměty, nejen na jeden předmět a jedno téma. Nenechávat nákup na poslední chvíli, kvůli vysoké poptávce na trhu. Anna Stočesová Martinková uvedla, že pro vhodný výběr pokročilých digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků je nezbytné zamyslet se nad potřebami, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu každé školy. Na závěrečnou otázku moderátora, co by jako zástupce za ministerstvo školství doporučila školám, odpověděla: “Jako první by si do rukou měly vzít svůj školní vzdělávací program a podívat se, jaké změny v něm udělaly v souvislosti s revizemi Rámcových vzdělávacích programů. Podívat se, proč to potřebujeme a k jakému cíli se chceme dostat a podle toho digitální učební pomůcky vybírat... V neposlední řadě musí mít škola motivované učitele s chutí a zájmem využívat digitální učební pomůcky.“, uzavřela debatu Anna Stočesová Martinková.


Pokračování v roce 2023

Koncem roku 2022 avizovalo MŠMT pokračování v digitalizaci škol i v roce 2023 a to pomocí finančních prostředků z NPO pro základní školy, střední školy a konzervatoře. Školy tak budou podpořeny v nákupu digitálních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Podrobnější informace byly zveřejněny v Avízu školám.

Nyní je však zapotřebí nejpozději do 28. 2. 2023 vypořádat se a zhodnotit využití finančních prostředků za rok 2022 a k tomu může školám pomoci metodická podpora zveřejněná na edu.cz/digitalizujeme, která se zaměřuje na vysvětlení podmínek, účelu a kritérií stanovených pro čerpání finančních prostředků z NPO na digitalizaci. V 7. kapitole jsou podrobně popsány cíle zjišťování dat, které jsou uvedeny ve formuláři IS-NPO pro závěrečné vyúčtování a povinný sběr dat.

Dotazy lze podávat zde:

Pokud vás toto téma zaujalo a nestihli jste jej v živém vysílání, můžete ho shlédnout z archivu na YouTube kanálu Národního pedagogického institutu České republiky.

Další online stream u kulatého stolu se uskuteční 23. března na téma – Kyberbezpečnost ve škole. 


Přehled odkazů


Kontakt

Anna Stočesová Martinková (anna.stocesova@msmt.cz)
vedoucí oddělení podpory digitální vzdělávání, odbor vzdělávací politiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content