Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení

S účinností od 1. ledna 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novelizovalo vyhlášku č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem novelizace vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby financování a dále pro potřeby statistiky a průběžného monitorování implementace a vývoje navrhovaných změn v oblasti vzdělávání. Následující informace jsou určeny všem školám.


Důvod novelizace vyhlášky

Zásadním důvodem pro novelizaci byla úprava jednotlivých statistických výkazů, kdy došlo jednak k redukci již nepotřebných položek a současně bylo třeba zajistit sledování některých dalších údajů (především v souvislosti se zajištěním financování regionálního školství). Změny se dotkly jak údajů o dětech, žácích a studentech (výkazy řady M, S, Z a R), tak i údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích (výkazy řady P).

Nově zpracovávané údaje

Zásadní novinkou je rozšíření o zpracování individuálních údajů o dětech v mateřských školách, přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální. Tím dochází ke sjednocení ve způsobu předávání a zpracování údajů, které tak bude probíhat na stejném principu jako u žáků základních škol, středních škol a konzervatoří a studentů vyšších odborných škol. Individuální data budou předávána vždy k rozhodnému datu 30. 9. (výkazy M 1 a M 4c, obdoba výkazů S 1-01 a S 4c-01) a k 31. 3. (výkazy M 1a a M 4ca). Zpracování těchto údajů je nezbytné nejen pro strategické, koncepční a statistické účely, ale především pro již výše zmíněné efektivní financování regionálního školství.

Termíny

První pilotní sběr individuálních dat o dětech v mateřských školách a o dětech v přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální by měl proběhnout k rozhodnému datu 31. 3. 2023. Z takto předaných dat bude vygenerován souhrnný výkaz M 1a (resp. v rámci podzimního sběru výkaz M 1) a výkaz M 4ca (resp. v rámci podzimního sběru výkaz M 4c).

Pilotní provoz, v rámci něhož si budou moci dotčené školy ověřovat předávání individuálních dat, bude probíhat ještě ve školních letech 2023/24 a 2024/25.

Od školního roku 2025/26 (tj. k rozhodnému datu 30. 9. 2025) budou již všechny mateřské školy a v případě přípravných tříd a přípravných stupňů i základní školy předávat pouze individuální data o těchto dětech. Systémem generované výkazy M 1 a M 4c tak definitivně nahradí výkazy S 1-01 a S 4c-1, které zaniknou.

Další informace

Definici struktury předávaných individuálních údajů zveřejní ministerstvo nejpozději do konce tohoto roku na webu MŠMT. Metodické informace budou také zaslány autorům evidenčních systémů.

V období pilotních sběrů budou pro statistické i finanční účely nadále směrodatné předávané agregované výkazy S 1-01 a S 4c-01 k rozhodnému datu 30. 9.

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content