Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Menu
close

5.1 Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES

Národní plán obnovy v gesci MŠMT

Dne 13. září 2021 byl usnesením vlády České republiky č. 796 v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. schválen „Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES“, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje na podporu oživení a odolnosti.Aktuality k programu EXCELES


Základní informace o programu

Program EXCELES je programem podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) podle § 2 odst. 2 písm. g) bodu 1. zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Tento program je jediným implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je v roli vlastníka komponenty odpovědné za její realizaci podle bodu III. odst. 3. usnesení vlády České republiky (a jeho příloh) ze dne 17. května 2021 č. 467, Národní plán obnovy a zároveň je poskytovatelem podpory na řešení projektů v programu EXCELES podle výše zmíněného zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Vznik a návaznosti programu na jiné aktivity

Program EXCELES byl navržen ve spolupráci se členy expertní pracovní skupiny působící při Radě pro výzkum, vývoj a inovace a s dalšími zástupci odborných kruhů. Jeho cíle vycházejí z analyticky identifikovaných národních potřeb podpořit výzkum a dosáhnout excelence v úzce vymezených, specifických prioritních oblastech zdravotnického výzkumu. Současně vyplňují mezeru v národním systému podpory VaVaI komplementárně k časově souběžným opatřením na podporu výzkumu a vývoje na národní úrovni, k ostatním komponentám Národního plánu obnovy i v časové návaznosti k relevantním výzvám operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání a Jan Amos Komenský. Program EXCELES současně zohledňuje požadavky řady dalších relevantních strategických dokumentů, kterými jsou zejména Inovační strategie České republiky 2019-2030 (oblast „Inovační a výzkumná centra“), Národní politika výzkumu, vývoje a inovacíNárodní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (oblast „Zdraví populace“), Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 nebo Strategický rámec „Zdraví 2030“. Zacílení programu zároveň reflektuje některé dílčí i systémové slabiny výzkumu ve zdravotnictví, jak je identifikuje Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022.


Podporované oblasti ze strany programu

V návaznosti na analytická zjištění Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vymezilo prioritní oblasti VaVaI, které mají být programem podpořeny s cílem zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat jak na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady, tak zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19, i na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s těmito chorobami spojenými.

Podporovanými prioritními oblastmi VaVaI v programu EXCELES jsou specifické biologické, lékařské a společenskovědní obory, popř. další navazující vědní, technické a technologické disciplíny cíleně zaměřené na:

a)      studium infekčních chorob a virologii;

b)      onkologii;

c)      oblast neurověd, resp.na problematiku neurodegenerativních a dalších typů neurologických onemocnění;

d)      problematiku metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob;

e)      sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, tj. souborně na problematiku:

  1. fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
  2. efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně ekonomických determinant zdravotních rizik i,
  3. obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

Usnesení vlády ČR k programu EXCELES

Úplné znění Usnesení vlády ČR ze dne 13. 9. 2021 č.796, o Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, ve kterém naleznete v příloze text k samotnému programu.


Administrátor programu

Kontaktní osoba

Ing. Jana Hakenováhakenova@msmt.cz
tel.: + 420 234 811 560, +420 770 179 674

Kontakt na sekretariát odboru

+ 420 234 811 547

Webové stránky poskytovatele:

msmt.cz/vyzkum_a_vyvoj

Útvar určený k administraci programu:

  • Oddělení podpory výzkumu a vývoje – 321
  • Odbor podpory vysokých škol a výzkumu - 32
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Karmelitská 5/529, 118 12 Praha 1

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi.
Skip to content