Odborný panel ke střednímu článku

Tým středního článku podpory se s členy odborného panelu schází pravidelně. Cílem těchto debat je nejenom představení aktivit a podniknutých kroků v rámci pilotáže na Semilsku a Svitavsku, ale především propojování názorů, získávání zpětné vazby od účastníků, kteří zastávají různé role ve vzdělávacím systému, a hledání většinové shody. Poslední setkání se uskutečnilo 17. května a debatovala se témata:

  • jak poznáme, že střední článek dobře funguje,
  • pojetí odpovědnost za zlepšování vzdělávacích výsledků a rovných šancí žáků,
  • a budoucí ukotvení středního článku ve vzdělávací soustavě.

Zatímco předchozí dubnové setkání bylo ve znamení rekapitulace činnosti středního článku podpory za uplynulé dva měsíce, tentokrát se na online setkání 17. května probíraly zásadní otázky, které vyplynuly z předchozích debat se zástupci Nadace Partnerství 2030+.

První z nich se věnovala oblasti „Jak poznáme, že střední článek dobře funguje“, a to v krátkodobém horizontu pilotáže do roku 2023, i z dlouhodobého pohledu do roku 2030. Především je nutné stanovit měřitelné indikátory, podle kterých bude možné úspěch či neúspěch posoudit.

  • Základním předpokladem efektivního fungování středního článku je:
  • zajištění odborných kapacit v pilotních okresech,
  • zmapování spolupráce mezi místními aktéry ve vzdělávání,
  • zjištění problémů, které jsou momentálně pro školy nejpalčivější,
  • a poskytnutí podpory potřebné k jejich vyřešení.

Další diskutovanou oblastí bylo pojetí odpovědnost za zlepšování vzdělávacích výsledků a rovných šancí žáků.

A v neposlední řadě se diskutovalo také o budoucím ukotvení středního článku ve vzdělávací soustavě. Zda má fungovat jako samosprávná organizace, jako součást státní správy, případně zda má mít ještě jinou právní formu. K uvedeným oblastem zaznělo hodně návrhů a komentářů, které se budou diskutovat na dalším červnovém panelu.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content