Portfolio učitele a ředitele

Může mít učitel nebo ředitel školy své portfolio? Jak ho vytvořit, k čemu slouží a jaké podklady je možné využít, napoví materiál, který vzniknul v rámci projektu SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.


Portfolio učitele

 • je obrazem jeho výchovně-vzdělávací činnosti tvořeným souborem materiálů z vyučovacího procesu i dalších dokumentů dokládajících jeho činnosti
 • představuje nástroj ke sledování a volbě jeho dalšího profesního rozvoje
 • umožňuje jeho sebereflexi, sebehodnocení i hodnocení pro další rozvoj
 • poskytuje mu obraz vývoje jeho pedagogické kariéry a čeho všeho dosáhl
 • ovlivňuje jeho další profesní růst a dává představu posunu jeho pedagogických dovedností
 • je využitelné při hodnoticích pohovorech s vedením školy a může posloužit jako podklad pro finanční i nefinanční odměnu nebo být podnětem k dalšímu vzdělávání
 • může sloužit jako doklad pro případný postup v kariérovém žebříčku (jako dokladové portfolio)
 • může být vedeno v papírové nebo elektronické formě (případně v kombinaci obou); elektronická verze se lépe doplňuje fotografiemi, popř. videi, i jako zdroj pro případnou prezentaci

Metodický materiál obsahuje např. hodnoticí dotazník pro žákyformulář pro záznam z návštěvy v hodině kolegy/kolegyně nebo sebehodnoticí dotazník učitele.

Portfolio ředitele

 • jedná se o soubor materiálů o systému řízení školy a současně i profesním rozvoji ředitele školy
 • tvoří ho také dokumenty podávající přehled o jeho činnosti a umožňující jeho sebehodnocení/ sebereflexi a hodnocení pro další rozvoj
 • na základě materiálů založených v portfoliu může ředitel sledovat vývoj své manažerské pozice a čeho všeho dosáhl
 • na základě materiálů v portfoliu si ředitel volí i plán svého dalšího profesního rozvoje

Metodický materiál obsahuje např. formulář zápisového archu hodnoticího pohovoruvzor hospitačního záznamu nebo rady, jak vést hodnoticí pohovor.

Víte například, co je to sendvičová kritika, tedy kritika nesoucí v sobě pozitiva? Pokud ne, odpověď najdete v Portfoliu ředitele školy zde.Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content