Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích 2019-2023

Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023 v rámci kapitoly „Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení“ v podkapitole Střední vzdělávání připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2019-2023.

Pro jednotlivé kraje je v tabulkách uvedena celková míra nezaměstnanosti absolventů oborů vzdělání s výučním listem za období posledních pěti let a dále míra nezaměstnanosti těchto absolventů podle skupin oborů v předchozích pěti letech. Poslední sloupec představuje průměrnou nezaměstnanost absolventů, která byla vypočtena jako průměrné procento nezaměstnanosti v jednotlivých letech 2019-2023.

Při výpočtu míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol na krajské úrovni jsou počty absolventů i nezaměstnaných absolventů – uchazečů o zaměstnání vztaženy ke školám v kraji, v němž vystudovali. Míra nezaměstnanosti absolventů škol v kraji je definována jako podíl počtu nezaměstnaných absolventů škol v kraji (bez ohledu na to, v kterém kraji ČR jsou evidováni na úřadu práce) k počtu absolventů, kteří se připravovali na školách v daném kraji. Prázdné buňky v tabulkách níže odpovídají nulovému počtu absolventů. Hodnoty 0,00 % představují nulovou nezaměstnanost absolventů.

Poděkování patří zaměstnancům Národního pedagogického institutu České republiky, se kterými byla výsledná data o nezaměstnanosti v tomto dokumentu MŠMT společně zpracována


PDF s daty ke stažení


Obsah

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content