RoadShow pro školy pod záštitou MŠMT představila umělou inteligenci a digitální nástroje ve vzdělávání

Digitální technologie jsou v dnešní době nedílnou součástí vzdělávání. Řada významných společností v oblasti IT si tuto skutečnost dobře uvědomuje a aktivně podporuje informatické myšlení a rozvoj digitálních kompetencí žáků a také učitelů. Zaměřují se na umělou inteligenci, robotiku a efektivní správu digitálních zařízení používaných v českých školách. Představují školám možností inovací ve vzdělávání tak, aby učení bylo pro žáky atraktivní, efektivní a účinné používáním pestré škály pokročilých digitálních učebních pomůcek. RoadShow pro školy je právě tou příležitostí setkat se s odborníky a učiteli a propojit jejich společný zájem o moderní vzdělávání a inspirovat se, jak efektivně využít finančních prostředků přidělovaných školám také v rámci Národního plánu obnovy.

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla uspořádána společností Microsoft několikadenní konference pro učitele a ředitele škol, kteří se rádi inspirují a předávají si vzájemně zkušenosti.  Zaměřují se na lákavé novinky využívání umělé inteligence ve výuce v libovolné vzdělávací oblasti. Cílem této pravidelné konference je rozšířit téma digitalizace do všech vzdělávacích oblastí s využitím umělé inteligence a dalších pokročilých digitálních technologií mezi všechny druhy škol (mateřské, základní střední, vyšší odborné). Letošní ročník RoadShow pro školy zamířil do 13 krajských měst.  Tato digitální cesta byla zahájena počátkem října v Ostravě a zakončena po třech týdnech putování v Českých Budějovicích. A co přinesla?

Rok 2023 s sebou nese pokračování Národního plánu obnovy, který finančně a metodicky podporuje školy v jejich inovacích ve vzdělávání v kontextu digitalizace.  Veřejné i soukromé školy tak mají možnost využít finančních prostředků až do roku 2024, a to na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti, která pomáhá znevýhodněným žákům používat vlastní digitální zařízení nejen v běžné výuce, ale také v domácí přípravě a v zájmových aktivitách. Hlavním spouštěčem finanční podpory školám byla revize rámcového vzdělávacího programu (RVP), díky které se MŠMT rozhodlo začít financovat vybavení škol digitálními technologiemi a podpořit budoucí generace ve vzdělání.  Právě revize RVP byla spouštěčem inovací ve vzdělávání, neboť vznesla nejen nový obsah předmětu Informatika, ale zavedla novou klíčovou digitální kompetenci, kterou si žáci mohou rozvíjet napříč všemi vzdělávacími oblastmi.

Finanční podpoře školám z Národního plánu obnovy (NPO) se věnovala v úvodní části celodenní konference vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy paní doktorka Anna Stočesová Martinková. Ve svém projevu se zaměřila na aspekty související s inovacemi ve vzdělání v kontextu digitalizace. V hlavní části příspěvku apelovala na možnosti využití finanční podpory z Národního plánu obnovy na pořízení zejména pokročilých digitálních učebních pomůcek, které slouží k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků. V následující části prezentace inspirovala školy, jak nejlépe využívat prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky, na níž obdrží školy finanční prostředky opakovaně až do roku 2024 a školám vysvětlila význam této finanční intervence:

“Cílem účelu prevence digitální propasti je vytvoření školního mobiliáře, odkud si mohou znevýhodnění žáci zapůjčovat dle svých potřeb digitální mobilní zařízení pro výuku ve škole nebo pro domácí přípravu, a to krátkodobě či dlouhodobě. Žáci si mohou zapůjčit notebook, chromebook nebo tablet třeba pro domácí přípravu nebo běžnou výuku. Podporujeme školy v tom, aby umožňovaly žákům používat ve výuce vlastní mobilní digitální zařízení a ti, žáci, kteří je nemají pro sebe k dispozici, si je mohli zapůjčit z mobiliáře, který byl zřízen právě z finančních prostředků NPO v rámci prevence digitální propasti.”

Zároveň vysvětlila, že znevýhodněným žákem může být nejen žák ze sociálně slabého prostředí, ale i ten, který nemá pro sebe k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení ke vzdělávacím potřebám, protože se o něj dělí s dalšími sourozenci apod. Takový žák by měl mít možnost si mobilní digitální zařízení zapůjčit z mobiliáře, který škola pro tyto účely vytvořila. Inspirativní videoukázky s příklady dobré praxe ze škol jsou k dispozici na edu.cz/digitalizujeme v metodické podpoře.

V navazující části programu pokračoval pořadatel akce pan Karel Klatovský ze společnosti Microsoft, který se zaměřil na inovativní prvky ve vzdělávání. Ve své prezentaci zdůraznil, že stávající klasická výuka začíná postupně ztrácet na důležitosti a nenaplňuje potřeby žáků. Využívání moderních technologií ve vzdělávání je proto nezbytností. Příkladem mohou být cloudové vzdělávací aplikace v balíčku pro školy. Ukázal možnosti využívání Teams nejen pro online komunikaci, ale zejména pro virtuální učebnu s množstvím vzdělávacích materiálů, testovacích nástrojů a pomůcek inovujících výuku, které by přinesly změnu ve výuce. Nejvíce však byla společností Microsoft rozebírána umělá inteligence ve vzdělávání a její potenciální benefity pro výuku. Praktické a inovativní ukázky se týkaly Microsoft 365, hry Minecraft nebo využití AI chatbota. Avšak jednou z nejzajímavějších ukázek se stala nová generace Bing Edge, která podporuje umělou inteligenci a zcela promění vyhledávání na internetu za pomocí promptů.

V odpolední části si mohli učitelé vyzkoušet používání umělé inteligence prakticky. Zaujala je zejména novinka Bing Image Cerator s DALL-3, která umožňuje vkládat text do vygenerovaných obrázků. Učitelé si vyzkoušeli zadat různorodé „prompty“ – příkazy a na jejich základě byly vygenerovány umělou inteligencí zajímavé obrázky. Učitelé s chutí využili téma blížících se Vánoc a vkládali příkazy typu: „Vygeneruj mi prosím 2 obrázky s pozadím smrkového lesa a do popředí vlož perníkovou chaloupku s textem Veselé Vánoce.”

Konference představila řadu dalších inspirativních digitálních nástrojů, aplikací a pokročilých digitálních učebních pomůcek pro vzdělávání, které si učitelé mohli vyzkoušet prakticky používat a inspirovat se. Diskutovalo se o možnostech využití nejen umělé inteligence, ale i o boření jazykových bariér s využitím dostupných aplikací v rámci virtuální třídy, skupiny. Představovaly se náměty pro zlepšení výuky s využitím robotických stavebnic, programovatelných učebních pomůcek, práci ve virtuální laboratoři. Učitelé si vyzkoušeli vstoupit a stát se virtuálními studenty, otestovali si své znalosti ve virtuální chemické laboratoři.  

Letošní ročník RoadShow pro školy skončil, ale zanechal mnoho dojmů a inspirací pro inovace ve vzdělávání. Věříme, že všichni zúčastnění s načerpanými digitálními kompetencemi v nejbližší době naloží a využijí a budou inspirovat ostatní učitele.


Kontakt:
PaedDr. Mgr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D
anna.stocesova@msmt.cz

Vrchní ministerský rada a vedoucí
Oddělení podpory digitálního vzdělávání

Redakce:
Ing. Nikola Svirak
nikola.svirak@msmt.cz

Ministerský rada
Oddělení podpory digitálního vzdělávání

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
6
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content