RVP G* - Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia

Na následující stránce naleznete: platná RVP pro různé rámcové vzdělávací programy pro gymnázia, poslední aktualizaci ze září 2022, metodické příručky pro tvorbu ŠVP a různé předchozí změny kurikulárních dokumentů pro gymnázia před rokem 2022.


V současnosti platná RVP


Aktualizace RVP pro gymnázia s účinností od 1. září 2022

Podrobně o celé aktualizaci, jejích cílech a účinosti se dočtete v aktualitě s názvem MŠMT zavádí digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika do RVP gymnázií.

Pro gymnázia

Pro dvojjazyčná gymnázia

Pro sportovní gymnázia


Metodické příručky pro tvorbu ŠVP dle RVP pro gymnázia

Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích


Změny kurikulárních dokumentů od jejich prvního vydání

2017

Opatření ministryně k úpravám RVP gymnázia - srpen 2016

Ministryně mění:

 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou,
 • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a 
 • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přílohou tohoto článku je text opatření ministryně a jeho příloha - Příloha (Dodatek k RVP G – obor 79-41-K/41 Gymnázium a vyšší stupeň víceletých gymnázií (79-41-K/61 a 79-41-K/81), RVP GSP – obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a vyšší stupeň víceletých gymnázií se sportovní přípravou (79-42-K/61 a 79-42-K/81), RVP DG – pilotní verze (č. j. 9847/2009-230) – pro dobíhající obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce, RVP DG – (č. j. MSMT-4159/2015-2) – pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium).

Školy upraví své ŠVP v souladu s dodatkem nejpozději do 1. září 2017.


2015

Dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf (úprava profilové maturitní zkoušky, vydáno v roce 2015, více informací na stránkách MŠMT).

Opatřením ministra ze dne 20. 4. 2015 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP GSP.


2011

Opatřením ministra ze dne 25. 11. 2011 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G.


2009

Opatřením ministryně školství z 18. 5. 2009 byly u RVP G a RVP GSP doplněny počty povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content