Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

RVP G* - Rámcové vzdělávací programy pro gymnáziaV současnosti platná RVP


Aktualizace RVP pro gymnázia s účinností od 1. září 2022

Podrobně o celé aktualizaci, jejích cílech a účinosti se dočtete v aktualitě s názvem MŠMT zavádí digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika do RVP gymnázií.

Pro gymnázia:

Pro dvojjazyčná gymnázia:

Pro sportovní gymnázia:


Metodické příručky pro tvorbu ŠVP dle RVP pro gymnázia

Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích


Změny kurikulárních dokumentů od jejich prvního vydání

Opatření ministryně k úpravám RVP gymnázia - srpen 2016

Ministryně mění:

  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou,
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a 
  • Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia

v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přílohou tohoto článku je text opatření ministryně a jeho příloha - Příloha (Dodatek k RVP G – obor 79-41-K/41 Gymnázium a vyšší stupeň víceletých gymnázií (79-41-K/61 a 79-41-K/81), RVP GSP – obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a vyšší stupeň víceletých gymnázií se sportovní přípravou (79-42-K/61 a 79-42-K/81), RVP DG – pilotní verze (č. j. 9847/2009-230) – pro dobíhající obor vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce, RVP DG – (č. j. MSMT-4159/2015-2) – pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium).

Školy upraví své ŠVP v souladu s dodatkem nejpozději do 1. září 2017.

dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf (úprava profilové maturitní zkoušky, vydáno v roce 2015, více informací na stránkách MŠMT).

Opatřením ministryně školství z 18. 5. 2009 byly u RVP G a RVP GSP doplněny počty povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Opatřením ministra ze dne 25. 11. 2011 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G.

Opatřením ministra ze dne 20. 4. 2015 se změnil počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP GSP.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
Skip to content