RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP – Rámcové vzdělávací programy

Na této stránce naleznete aktuálně platnou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přehled všech změn RVP ZV od roku 2005 do současnosti a metodickou podporu pro učitele zejména základních škol a víceletých gymnázií.

Upravený rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání (ZŠ) – 2023

S účinností od 1.9.2023 dochází Opatřením ministra č.j. MSMT-12464/2023 k úpravě RVP ZV. Změna zohledňuje především specifické vzdělávací potřeby žáků-cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách.

Platné RVP ZV 2023:


Upravený rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání (ZŠ) – 2021

V roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

Platné RVP ZV 2021:

Více informací naleznete na webu revize.edu.cz.


Upravený rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2017

Ve všech běžných základních školách se bude vzdělávat podle Rámcového vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání. MŠMT vydalo opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Příloha rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP) byla zrušena. Podle Individuálního vzdělávacího plánu se budou žáci vzdělávat na základě doporučení poradenského zařízení.

Běžné základní školy měly uvést své školní programy do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2016. Školy nebo třídy, jejichž ŠVP bylo vydáno v souladu s přílohou pro žáky s LMP, měly uvést své ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2018. Do doby uvedení ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV upravuje škola podmínky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází přitom z původního RVP ZV. Výjimkou jsou žáci s LMP na 2. stupni základních škol, kteří dokončí své vzdělávání podle dosavadních ŠVP.

ÚPRAVY RVP ZV 2017:

ÚPRAVY RVP ZV 2017 - nejčastější otázky a odpovědi:

Nejčastější otázky a odpovědi k RVP ZV


Úpravy RVP ZV od roku 2004 do současnosti

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy.


Úpravy RVP ZV v roce 2016:


Metodický průvodce upraveným RVP ZV

NÚV uveřejňuje on-line metodický průvodce upraveným RVP ZV

Průvodce je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol. Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP
2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě PLPP a IVP.


Další materiály k RVP ZV z roku 2013

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content