Aktuální revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Aktuální revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)

K podpoře běžících revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP) jsou připraveny tyto podpůrné webové stránky:

  • Tzv. „Malé revize“ 
    pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP ZV) v oblasti ICT revize.edu.cz
  • Revize na středních školách
    pro STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (RVP SOV) revize-sov.edu.cz

Skip to content