Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Setkání příjemců výzvy ISDV II jako ukázka sdílení dobré praxe

edu.cz > Setkání příjemců výzvy ISDV II jako ukázka sdílení dobré praxe

Digitální gramotnost a informatické myšlení mohou být rozvíjeny různými způsoby. Příjemci výzvy v rámci Implementace strategie digitálního vzdělávání nám svými projekty ukázali mnohé cesty.


V úterý 12.10. 2021 se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání příjemců výzvy v rámci Implementace strategie digitálního vzdělávání II (dále jen ISDV II). Jedná se o výzvu financovanou z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Tato výzva si kladla za cíl zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení; podpořit inovace výuky; zajistit metodickou i technickou podporu pro využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a také propagovat inovativní metody výuky za pomoci digitálních technologií a šířit příklady dobré praxe ve školách. Projekty měli povinně stanovenou aktivitu, a to řízení projektu (KA1). Mezi povinně volitelnými aktivitami patřily: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (KA 2), Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi (KA3), Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol (KA4), Šíření příkladů dobré praxe škol (KA5).


Humanitně zaměřené projekty

Na setkání byly představeny zajímavé projekty, které nabízely různorodá propojení s již fungujícími aktivitami. Mezi prvními z humanitně zaměřených projektů byl představen projekt Humanitní vědy dokořán Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který si klade za cíl využít digitalizované kulturní dědictví. K tomuto cíli byly vytvořeny digitální vzdělávací zdroje i nástroje na jejich tvorbu. Tvůrci spolupracují s Moravskou zemskou knihovnou a pěti gymnázii (probíhající ověřování digitálních zdrojů), zařazují aktivity z projektu do vzdělávání pomocí vytvořených metodik, skrze které dochází k ověřování aktivit projektu na školách.

Mezi dalšími humanitně orientovanými projekty byl prezentován projekt Československo v paměti žen od Gender Studies, který poukazuje na životy žen za totality. K tomuto účelu vznikla platforma, kde jsou uloženy příběhy o ženské práci a každodennosti života daných žen. Nalezneme zde i videa. Při přípravě vzniklo 500 rozhovorů dokumentujících období 1945-1989, z nichž bylo zpracováno 10 příběhů kompletních životů různých žen. Nyní je platforma v přípravě a v roce 2022 bude pilotována na školách.

Multikulturní centrum (MKC) Praha představilo aktivitu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha“, která cílí na etnickou pestrost. Vzniklo 42 vyučovacích hodin na 7 témat pro dějepis, občanskou výchovu, český jazyk (cílová skupina: 8. – 9. ročník). Na jejich webových stránkách naleznete metodiky do výuky, galerii žákovských prací, do které si mohou žáci vkládat materiály sami, a také online aktivity, které lze stáhnout i v pdf verzi a lze tedy na nich pracovat offline.


Projekty o přírodních vědách

Na přírodní vědy se zaměřila Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky s projektem “Virtuální Realita – Orbis pictus 21. století“, kde nám byla ukázána výuková videa k virtuální realitě. Na ně se můžete podívat zde. Muzeum hlavního města Prahy představilo výukové aktivity k Langweilovu modelu Prahy. V rámci projektu se model digitalizoval a vznikly 4 aplikace, mezi kterými je například Langweilova VR dílna. Model byl také vytvořen v 5D modelu. Vše je dostupné školám i online. Techmania Science Centre nám se svým projektem Techmania Digital Series ukázalo, jak interaktivně popularizovat a přiblížit témata, kterými jsou kosmonautika, geologie a sluneční soustava. Na tuto podporu vzniklo 139 videí, která demonstrují různé přírodní jevy. Videa jsou doplněna interaktivními texty s cvičením pro žáky. Na stránkách je také zveřejněna encyklopedie fyziky. Gymnázium Matyáše Lercha si dalo tu práci a dalo vzniknout elektronické učebnici fyziky pro gymnázia (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MUNI). Verze učebnice je online a ve free verzi. Má 27 kapitol na 3 školní roky. Obsahuje i praktická cvičení.


Projekty k výuce cizích jazyků

Jak naučit studenty SOŠ a SŠ cizí jazyk tak, aby byla jeho znalost aplikovatelná v praxi budoucího zaměstnání, byl cíl Západočeské univerzity v rámci projektu “Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!“. K tomuto tématu vznikla webová stránka pro výuku odborného jazyka (angličtiny, němčiny a ruštiny) pro truhláře, zedníky, instalatéry a stavaře. Vše funguje na úrovni modulů pro prezenční i kombinované studium. Stránka také slouží jako trvalé uložiště. Do projektu je zapojeno 5 SOŠ a SŠ.


Možné synergie?

Jako synergické projekty se ukázaly Projekt rozvoje digitálních kompetencí SŠ učitelů v Plzeňském krajiod UPOL a také projekt “DigiUčitel, který se stal e-learningovým portálem pro pedagogy ZŠ a SŠ. Vychází z šesti hlavních úrovní DigCompEdu. Pedagog si tam může vytvořit vlastní profil, využívat fórum a odkazy na akce. Dále si může udělat test a získat certifikát. Tvůrce projektu nabídl ostatním příjemcům umístění na svém portále.


0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
()
x
Skip to content