Setkání se zástupci odborných asociací k implementaci Strategie 2030+

Praha, 14. května 2024 – MŠMT projednalo plánované aktivity a kroky pro plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027 s odbornými asociacemi a partnery v oblasti školství a vzdělávání. Pochopení a zapojení všech stran pomůže modernizaci českého školství. 

MŠMT zahájilo začátkem roku 2024 další fázi implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ prostřednictvím realizace příslušných opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pro období let 2023–2027. Z pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka vzniklo devět expertních pracovních skupin, které mají implementaci na starosti, a také implementační výbor ve složení: náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš a státní tajemník Ondřej Andrys

„Základním dokumentem pro školství, který má velkou dlouhodobou podporu odborné veřejnosti a lidí v terénu – a za to všem patří dík, je Strategie 2030+. Její vize a cíle se týkají zejména hodnotových změn a kulturně-sociálních preferencí, a proto vyžadují dlouhodobější intervence. Proto je ale také nutné slyšet z terénu, co je nejvíce potřeba. Pro MŠMT je důležitá zpětná vazba, aby priority energie a sil umělo alokovat co nejlépe.“ řekl náměstek Jiří Nantl v úvodu setkání.

Mezi prioritami ministerstva na rok 2024 je dokončení revizí rámcových vzdělávacích programů, a to jak v předškolním, tak i základním vzdělávání, a představení pilířů změn RVP široké veřejnosti. Modernizace obsahů vzdělávání totiž velmi závisí na jeho celospolečenském přijetí. S tím souvisí i aktivity pro rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků. Ministerstvo se chce soustředit na dobrou přípravu studentů pedagogiky (v rámci postupu reformy pregraduální přípravy) a podporu začínajících učitelů i samotných ředitelů, coby leaderů škol.

Středoškolské studium a jeho proměna je dalším důležitým bodem strategie. Směřujeme k tomu, abychom měli na konci tohoto roku připravený návrh nové oborové soustavy pro středoškolské studium. Dne 28.5. 2024 bude také zahájena odborná diskuze k pojetí testování uchazečů o střední vzdělávání – tedy zhodnocení digitalizace a případné úpravy funkcionalit systémy přijímacího řízení.

Velmi důležitou oblastí je také snižování nerovností a nastavování podpory pro všechny žáky bez rozdílu. Vedle dvou specifických pracovních skupin, které se zabývají zejména modelem financování a podpory těm nejpotřebnějším školám a dětem, je cílem skupiny na podporu a řízení škol spuštění modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic, který bude letos spuštěn z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Dalšími souvisejícími cíli je podpora dětí a žáků s jiným mateřským jazykem a také péče o duševní zdraví a podporu zdravého pohybu dětí. Pro tu resort představil v březnu plán podpory pohybových aktivit dětí, žáků a studentů.

V rámci setkání padla řada dotazů a připomínek z terénu např. na začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami nebo žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a s tím spojené možné úpravy kurikula, specifika přijímacího řízení nebo hodnocení výsledků vzdělávání a možnost přechodů dětí na další stupně vzdělávání. Samy školy po jednotném přístupu pro podporu těchto žáků volají. S tím také souvisela debata o přípravě pedagogů pro předškolní vzdělávání a jejich rozvoj. Zástupkyně asociace středních pedagogických škol zároveň ocenila novou pozici provázejícího učitele.

Celkem se zúčastnilo diskuze 13 odborných organizací

 • Asociace hotelových a gastronomických škol
 • Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden
 • Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
 • Asociace ředitelů gymnázií
 • Asociace středních pedagogických škol ČR
 • Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 • EDUin
 • Hospodářská komora
 • META – Podpora příležitostí ve vzdělávání
 • Partnerství pro vzdělávání 2030+
 • Stálá konference asociací ve vzdělávání
 • Učitelská platforma
 • Unie školských asociací ČR – CZESHA

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross Skip to content