Školní poradenské pracoviště a žáci se sociálním znevýhodněním

V rámci projektu Podpora rovných příležitostí při NPI vzniklo diskuzní setkání k činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP) při podpoře žáků se sociálním znevýhodněním. Ke sdílení dobré praxe jsme přizvali Ilonu Bočinskou, ředitelku ZŠ Přerov, a Kamilu Kratochvílovou, vedoucí ŠPP ZŠ Děčín IV. Obě školy dlouhodobě podporují žáky se sociálním znevýhodněním a za jedno z klíčových opatření považují dostatečně obsazené poradenské pracoviště. Jaké poradenské pozice se jim osvědčily?


Linie školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí

Linie školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí NPI ČR podporuje školy, které jsou zapojeny do Národního plánu obnovy. Jedná se o školy, které čerpají finance na posílení poradenských pozic (školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, adaptační koordinátor, koordinátor inkluze a kariérový poradce) pro práci se žáky se sociálním znevýhodněním. Linie školního poradenství mimo jiné organizuje pro jednotlivé poradenské pozice vzdělávací akce a platformy sdílení, poskytuje metodickou a poradenskou podporu konzultantům projektu, školám a jednotlivým pracovníkům, tvoří příspěvky k problematice školního poradenského pracoviště a žáků se sociálním znevýhodněním.


Setkání nad náplní linie

Kulatý stůl k činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP) při podpoře žáků se sociálním znevýhodněním vznikl v rámci projektu Podpora rovných příležitostí NPI ČR. Kulatého stolu  se zúčastnila Ilona Bočinská, ředitelka Základní školy Přerov, Boženy Němcové a Kamila Kratochvílová vedoucí ŠPP Základní školy Děčín IV, Máchovo náměstí. Obě školy dlouhodobě podporují žáky se sociálním znevýhodněním a za jedno z klíčových opatření považují dostatečně obsazené poradenské pracoviště. Jaké poradenské pozice se jim osvědčily a s jakými problémy se potýkají?


Výchovný poradce a metodik prevence nestačí

Letité zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním mají ZŠ Děčín IV, Máchovo náměstí i ZŠ Přerov, Boženy Němcové. Zatímco ZŠ v Přerově vzdělává v naprosté většině žáky se sociálním znevýhodněním, na ZŠ v Děčíně tato skupina představuje asi 20 procent všech žáků. Obě školy budují svá ŠPP již řadu let pomocí financí z podpůrných opatření, šablon a projektů a za nezbytné podpory od zřizovatele. Finance na personální pozice čerpají také z Národního plánu obnovy a jsou zapojeny do projektu Podpora rovných příležitostí NPI ČR. V rámci ŠPP v Přerově v současné době působí výchovná poradkyně a kariérová poradkyně, metodička prevence, dvě speciální pedagožky, školní psycholožka a sociální pedagog.V Děčíně se ŠPP skládá z výchovné poradkyně a koordinátorky inkluze, metodika prevence, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce, sociálního pedagoga a asistentů pedagoga.

Ředitelka školy Bočinská i vedoucí ŠPP Kratochvílová se shodují se na tom, že zastoupení poradenských pozic ve škole pouze výchovným poradcem a metodikem prevence je pro ně zcela nemyslitelné.  Za zcela nezbytné považují posílení ŠPP školním speciálním pedagogem a školním psychologem, kteří aktuálně mnohdy řeší nejen speciální vzdělávací potřeby žáků společně s účinností nastavení podpůrných opatření při jejich vzdělávání, ale také péči o jejich duševní zdraví,  což má na úspěšnost celého vzdělávacího procesu, rovněž velký vliv. Zasazují se také o etablování pozic metodika prevence a koordinátora inkluze. Ředitelka Bočinská s odvoláním na svoji třináctiletou zkušenost poukazuje na nutnost ukotvení pozice sociálního pedagoga ve školách s vysokým počtem sociálně znevýhodněných žáků. Tato pozice je podle ní nezastupitelná především v terénní práci, provazování školy s rodinami a komunikaci s dalšími úřady a organizacemi mimo školu jako OSPOD nebo Úřad práce. Bočinská i Kratochvílová shodně uvádějí, že je třeba hledat finanční zdroje, využít takzvané šablony na personální pozice a komunikovat o potřebnosti poradenských pozic se zřizovatelem. Kratochvílová dodává, že nezbytná je podpora vedení školy a kvalitní spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, díky níž se ZŠ v Děčíně daří zajišťovat v rámci ŠPP řadu pozic z podpůrných opatření.


Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na videozáznamkulatého stolu „Školní poradenské pracoviště a žáci se sociálním znevýhodněním“. Na webu Zapojmevšechny.cz najdete další doporučení, tipy a literaturu.

Garantka školního poradenství: Alice Kourkzi

Metodička školního poradenství: Zonna Bařinková


Obsah

    Odebírejte novinky o školství
    a vzdělávání srozumitelně a včas
    Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
    cross Skip to content