Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Střední článek podpory na Semilsku má další posily

edu.cz > Střední článek podpory na Semilsku má další posily

V okrese Semily začínají poskytovat podporu školám v pilotáži středního článku dva metodici:
-> Petra Rakoušová
-> a Josef Halama.
Nové kolegy Vám nyní představíme.


Petra Rakoušová

Petra Rakoušová se bude soustředit především na podporu a rozvoj mateřských a prvostupňových základních škol.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň základních škol na Technické univerzitě v Liberci a speciální pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Vždy s přihlédnutím k metodikám stávajícím, trendovým či moderním, individuálním potřebám dětí i rodičů a s potřebnou empatií.

Petra Rakoušová se aktivně podílela na tvorbě metodických materiálů projektu Klokanovy školky 2020, založila Centrum kolegiální podpory v Turnově, působí jako lektorka a metodička programu Začít spolu a jako speciální pedagog v oboru logopedie.

Pracovní motto Petry Rakoušové:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ J. A. Komenský


Josef Halama

Josef Halama je absolvent magisterského studia speciální pedagogiky a v rámci celoživotního studia programu Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Z akreditovaných programů má kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacení FIE – I, Prevence šikanování na školách, Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu, Psychiatrické minimum pro pedagogické pracovníky, Jak komunikovat s dítětem nebo Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním.

Pracovní motto Josefa Halamy:
„Nemá smysl se ptát jestli, má smysl se ptát jak.“


Skip to content