Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Střední odborné školy čekají změny – nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

Národní pedagogický institut (NPI ČR) spouští nové webové stránky www.revize-sov.edu.cz, které školy, ředitele i učitele provedou všemi aktualizacemi odborných složek středoškolského rámcového vzdělávacího programu. Přehledná aplikace nabízí praktickou a konkrétní pomoc při zavádění novinek do školních vzdělávacích programů.

NPI ČR reaguje výše uvedenou webovou podporou, protože dle platných RVP vydaných v září 2020 ze strany MŠMT musí střední odborné školy zapracovat nejpozději od 1. září 2022 do svých školních vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce..

Změny provedené v RVP se dotkly jak odborné části, tak i ekonomického vzdělávání a je připravena i nová koncepce informatického vzdělávání – ta se týká pouze oboru vzdělání Informační technologie a také škol zařazených do pokusného ověřování. Každé této části se dopodrobna věnuje celá sekce webových stránek. Jsou zde k dispozici informace o tom, co konkrétně se mění a krom jiného i kontakty na odborné garanty, kteří jsou připraveni školám poradit a pomoci. Součástí informačního balíčku jsou i související dokumenty a legislativní rámce, vše doplněno o aktivní odkazy, takže uživatel nemusí nic dále složitě dohledávat a vše najde na jednom místě.

Doba se mění a překotně se vyvíjejí nejen technologie, ale vůbec samotné pojetí zaměstnání jako takového. A pandemie koronaviru tyto změny jen akceleruje. I proto MŠMT v září 2020 představilo nové prvky v rámcovém  vzdělávacím programu pro střední odborné školství a my v Národním pedagogickém institutu jsme rádi, že tuto změnu pomáháme uskutečnit.

Matěj Bulant
ředitel, Odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání NPI ČR

A změny na trhu práce již nyní potvrzují čísla, která má Národní pedagogický institut ČR k dispozici.  Z analýz hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání v roce 2019 vyplývá, že:

  • jen necelá polovina (44 %) absolventů středního odborného vzdělání pracuje na pozicích v úplné shodě se svým dosaženým vzděláním
  • dalších 9 % v částečné shodě a 12 % v dílčí neshodě
  • poměrně vysoký podíl absolventů (přes 38 %) nalezlo uplatnění v zaměstnáních, která neodpovídají jejich získané kvalifikaci, a tedy pracují na pozicích v hrubé neshodě s jejich dosaženým vzděláním  – tedy že absolventi svou kvalifikaci dosaženou ve středním odborném vzdělávání ve svém zaměstnání nevyužívají.
    (zdroj: Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání, NPI ČR, 2020)

Pro potřeby škol jsme vytvořili přehledný a maximálně praktický nástroj, díky kterým mohou své studenty připravit se na měnící se svět a trh práce. Doba, kdy se absolvent střední odborné školy věnoval po zbytek života jen vystudovanému oboru, ta je u konce. A šance, že vystudovaný obor projde během dalších let zásadní změnou, je poměrně velká.”

Matěj Bulant
ředitel, Odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání NPI ČR

Změna, kterou NPI ČR skrze nový web pomáhá uvádět do praxe, se týká bezmála tří set tisíc studentů navštěvujících tisícovku středních odborných škol. Cílem aktualizací v rámcovém vzdělávacím programu je krom jiného vytvořit podmínky pro to, aby každý žák, ať je z kterékoliv školy, disponoval znalostmi, dovednosti a vědomostmi, které dopovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k učení pro celý život.

Součástí informační kampaně NPI ČR k novému webu je série newsletterů, které ještě do konce tohoto roku zamíří k ředitelů a učitelům SOŠ. Budou propagovat nejen samotný web, ale také nabízet webináře a rozhovory o širším společenském kontextu zaváděných změn.

Všechny potřebné informace o zavádění nové informatiky do škol najdete na tomto oficiálním webu NPI ČR a MŠMT:

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content