Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Obsah videa:

 • Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.
 • Charakteristiky českých vzdělávacích dat na úrovni okresů.
 • Množství dosud nezveřejněných dat a informací v podobě přehledných kartogramů.
 • Zaměření na mateřské, základní i střední školy.

Více se o datech dozvíte přímo:

Obsah videa:

 • Důležitá data z Výroční zprávy ČŠI za školní rok 2020/2021.
 • Vybraná zjištění ke kvalitě a efektivitě vzdělávání.
 • Kvalita předškolního, základního a středního vzdělávání.
 • Strategie úspěšných vzdělávacích systémů v zahraničí.
 • Strategie úspěšných českých škol.

Obsah videa:

 • Videoprezentace k sekundární analýze výsledků PISA 2018.
 • Čtenářské strategie pro úspěšné vzdělávání.
 • Důraz na čtení elektronických textů a informací z webů.
 • Práce s informacemi a kritické myšlení.

Obsah videa:

 • O čem je Strategie 2030?
 • Jaké má priority a opatření pro modernizaci školství?

Obsah videa:

 • Více o zvyšování odborných kapacit.
 • Co je to střední článek podpory?
 • Atd.

Obsah videa:

 • Strategie 2030+ přináší dobrá opatření pro ředitele, učitele, zřizovatele škol i státní správu.
 • Je potřeba mít dobré zdroje informací.

Obsah videa:

 • Jak vypadá vzdělávací soustava.
 • Individuální přístup
 • Vzdělávání zaměření na kompetence
 • Kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny
 • atd.

Obsah videa:

 • Priority Strategie 2030+ k podpoře pedagogických pracovníků.
 • Další vzdělávání pedagogů
 • Kompetenční profil učitele
 • Kompetenční profil ředitele
 • Standard podpůrného týmu školy

Obsah videa:

 • Přístupy a postupy ZUŠ v období distančního vzdělávání.
 • Distanční výuka v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.
 • Digitální technologie a digitální kompetence učitelů ZUŠ.
 • Využití zkušeností z distančního vzdělávání v běžné výuce ZUŠ.

Obsah videa:

 • Videoprezentace Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2019/2020 shrnuje vybraná zjištění ke kvalitě vzdělávání
 • a komentuje vybrané faktory ovlivňující vzdělávání žáků, s důrazem na nerovnosti ve vzdělávání a regionální specifika.

Obsah videa:

 • Videoprezentace vybraných zjištění ze sekundární analýzy zaměřené na nastavení mysli žáků.
 • Růstové a fixní myšlení a jejich vliv na vzdělávací výsledky.
 • Socio-emoční charakteristiky žáků odrážející způsob jejich uvažování.
 • Využitelnost zjištění z PISA 2018 v českých školách.
 • Doporučení a náměty pro školy a učitele.

Obsah videa:

 • Co nyní řeší rodiny a co je pro ně důležité?
 • S jakými konkrétními problémy se lidé obrací na poradny a krizová centra?
 • Něco o obtížích současné situace (nejen vzdělávání dětí doma) a jak vypadá život řady rodin v "nouzovém stavu"?
 • Jak si vzájemně vyjít vstříc a jak si pomoci?
 • Co ještě (kromě vzdělávání) můžeme pro děti a rodiče udělat?

Lektorka:

Mgr. Kamila Bobysudová, supervizorka, mentorka a koučka s vlastní poradenskou praxí. Zabývá se vzděláváním a rozvojem především dospělých lidí, podporou v oblasti krizové intervence. Dlouhodobě spolupracuje s NPI ČR a dalšími vzdělávacími organizacemi, kde se věnuje především vzdělávání v manažerských a mentorských dovednostech, osobnostně sociálnímu rozvoji, time a stress managementu aj. Více informací na www.bobysudova.cz.

Moderuje: Renata Třísková

SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - nabízí profesní podporu pedagogickým pracovníkům a možnost rozvoje v každé fázi kariéry: od začínajících po zkušené. Projekt je realizován za podpory Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

Obsah videa:

 • Jak zvolit technologie a na co si dát pozor?
 • Proč nezavádět zbrkle některé technologie a jak využít ty stávající?
 • Jak a k čemu používat e-maily?
 • Jak nepřetížit učitele, žáky a rodiče?
 • Na co si má dát pozor ředitel při organizaci a zavádění online výuky?
 • A proč to musí udělat ředitel? Jak citlivě pracovat s technooptimisty z řad kolegů a rodičů?
 • Proč na věku nezáleží a na čem záleží?
 • Jak využít mobily a tablety?
 • Jaké vybavení je vhodné pořídit?
 • Kde hledat rady?
 • Praktické ukázky zavedení online výuky a distančního vzdělávání na českých školách

Lektor: Mgr. Václav Maněna, Ph.D.,

Moderuje: Jiří Nekola

 • SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - nabízí profesní podporu pedagogickým pracovníkům a možnost rozvoje v každé fázi kariéry: od začínajících po zkušené. Projekt je realizován za podpory Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), na jeho financování se podílí MŠMT a EU.
 • Součástí podpory je mimo jiné:

Obsah videa:

 • Poslední kulatý stůl se zaměřil na opatření pro zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech pro období 2020-2023.
 • V sále byli přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci, zástupci akademické sféry, neziskového sektoru i zkušení lidé z praxe.
 • Ve druhé polovině přenosu byl prostor pro dotazy sledujících.

Obsah videa:

 • Společně bylo debatováno o inovaci oborové soustavy a dalších opatřeních na podporu odborného školství v období 2020-2023.
 • V sále byli přítomni tvůrci implementační karty, zkušení ředitelé středních škol, zástupci zřizovatelů, asociací i zaměstnavatelů.
 • Ve druhé polovině přenosu byl prostor pro dotazy sledujících.

Obsah videa:

 • U kulatého stolu byla vedena debata o návrhu opatření na podporu a řízení škol pro období 2020-2023.
 • Hlavním tématem byl návrh "středního článku", ale debatovalo se také i o dalších opatřeních.
 • V sále byli přítomni tvůrci implementační karty i pozvaní odborníci, zástupci zřizovatelů, vedení škol, MAPů a dalších aktérů.
 • Ve druhé polovině přenosu byl prostor pro dotazy sledujících.

Obsah videa:

 • Společně bylo debatováno s odborníky o návrhu opatření revize RVP pro základní vzdělávání a související metodické podpory pro období 2020-2023.
 • V sále byli přítomni tvůrci implementační karty i svou zúčastnili se také odborníci z akademické sféry, zástupci učitelů a ředitelů stejně jako další aktéři z oblasti vzdělávací politiky.
 • Ve druhé polovině přenosu byl prostor pro dotazy sledujících.

Obsah videa:

 • Pan ministr Robert Plaga zahájil on-line konferenci představením návrhu textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
 • Popsal proces jejího vzniku i to, jakou roli sehrál hodnotový dokument Hlavní směry vzdělávací politiky a následně podněty, které k němu MŠMT obdrželo.
 • Představen byl i plán implementace navrhovaných opatření.
 • Ve druhé polovině přenosu bylo odpovězeno na dotazy sledujících.

Obsah videa:

 • Nové verze Excelu jsou zajímavé i pro zeměpisáře.
 • Ukážeme si, jak v Excelu vytvořit vlastní 2D a 3D mapy (kartogramy).
 • Poskytneme inspiraci a návody pro zadávání úkolů žákům v rámci samostatné práce.

Jednotlivé časy ve videu:

 • 00:07 Úvod do webináře.
 • 01:13 Datové typy v MS Excel.
 • 07:17 Tvorba kartogramu.
 • 19:32 Možnost naformátování číselných údajů.
 • 22:43 Pokročilejší kartogram ve 3D.
 • 27:18 Závěr.

Lektor:

Mgr. Jan Polák, učitel, lektor, průvodce CK a aktivní muzikant pochází východočeských Holic. Má zkušenosti s výukou na ZŠ, SŠ a také s vedením počítačových kurzů pro firemní klientelu a širokou veřejnost. Dlouholeté zkušenosti má i se soukromou výukou zejména VŠ matematiky a statistiky. Je vystudovaný SŠ učitel v kombinaci matematika – zeměpis. V poslední době se také věnuje tvorbě e-learningových materiálů pro SCIO či projektu Techambition.

Moderuje:

Renata Třísková

SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - nabízí profesní podporu pedagogickým pracovníkům a možnost rozvoje v každé fázi kariéry: od začínajících po zkušené. Projekt je realizován za podpory Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

Obsah videa:

 • Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v současném režimu distančního domácího vzdělávání specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí výuku svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky, technické vybavení i čas.
 • Vedle toho také komunikace se školou nemusí vždy fungovat bez problémů či dokonce vůbec. Jaké jsou zkušenosti rodičů při distančním vzdělávání dětí se SVP, s čím se v praxi potýkají a co by jim ze strany škol při vzdělávání dětí se SVP pomohlo?
 • Webinář upozorní na potřebu zachování kontinuity poskytování podpůrných opatření dětem se SVP i po dobu uzavření škol. Platí, že nárok na podpůrná opatření nadále trvá, i když děti nejsou fyzicky ve škole. Dále se bude hovořit také o snahách maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání.
 • Zazní, že za příležitost současného stavu lze považovat zvýšenou možnost individualizovat výuku, za velké riziko naopak další prohloubení značných nerovností v českém vzdělávacím systému. Lektory webináře jsou Lenka Hečková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu České republiky.

Doporučované odkazy:

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content