Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se SVP?

Zpět na seznam videí
23. 1. 2020

Obsah videa:

  • Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v současném režimu distančního domácího vzdělávání specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí výuku svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky, technické vybavení i čas.
  • Vedle toho také komunikace se školou nemusí vždy fungovat bez problémů či dokonce vůbec. Jaké jsou zkušenosti rodičů při distančním vzdělávání dětí se SVP, s čím se v praxi potýkají a co by jim ze strany škol při vzdělávání dětí se SVP pomohlo?
  • Webinář upozorní na potřebu zachování kontinuity poskytování podpůrných opatření dětem se SVP i po dobu uzavření škol. Platí, že nárok na podpůrná opatření nadále trvá, i když děti nejsou fyzicky ve škole. Dále se bude hovořit také o snahách maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání.
  • Zazní, že za příležitost současného stavu lze považovat zvýšenou možnost individualizovat výuku, za velké riziko naopak další prohloubení značných nerovností v českém vzdělávacím systému. Lektory webináře jsou Lenka Hečková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu České republiky.

Doporučované odkazy:

Skip to content