Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Výsledky výzkumu "Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání"

Na této stránce naleznete krátký popis obsahu a 3 výsledky výzkumu realizovaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy pro MŠMT v letech 2018-2021 z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) BETA2 s názvem Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání. Hlavním cílem výzkumu bylo popsat dopad zavedeného povinného předškolního vzdělávání na skutečnou docházku dětí, kterých se povinnost týkala, na vývoj počtu odkladů a jejich zdůvodnění; popsat nejčastější problémy a překážky spojené s předškolním vzděláváním a pomocí testu matematické pregramotnosti a fonematického povědomí diagnostikovat děti, které navštěvovaly MŠ pouze v období povinného předškolního vzdělávání a ty, které do MŠ docházely delší dobu. Více viz text níže a přiložená Závěrečná výzkumná zpráva.


Úvodní informace

Mnohé výzkumy ukazují, že období předškolního vzdělávání je důležité pro budoucí školní úspěšnost dětí, zvláště těch, které jsou sociálně znevýhodněné. Proto je žádoucí vytvářet podmínky, které umožní a podpoří docházku všech dětí, včetně sociálně znevýhodněných, do předškolního vzdělávání. Byť je předškolní vzdělávání proklamativně podporováno strategickými dokumenty na celostátní úrovni i na úrovni regionů a jednotlivých samospráv, tato podpora naráží na řadu bariér, které úspěšné předškolní vzdělávání zvláště sociálně znevýhodněných dětí do mateřských škol komplikují, či znemožňují.


Cíle a další informace o projektu

Cílem výzkumu bylo navrhnout opatření, které je možné realizovat bez úpravy právních předpisů, pokud opatření legislativní změnu vyžaduje, je u něj uveden odkaz na příslušný návrh legislativního opatření. Ta opatření, která nejsou primárně v gesci MŠMT (například kapacity MŠ), je doporučeno podpořit zejména formou metodických doporučení.

Výzkum byl zpracován týmem z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením PhDr. Davida Gregera, Ph.D. v programu BETA2 Technologické agentury ČR.

Další Informace o daném výzkumu v databázi STARFOS: Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání TITSMSMT801 zadaného MŠMT sestátní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.


Struktura závěrečné výzkumné zprávy

Výzkumná zpráva má na sedm částí. Samotným sedmi částem předchází popis principů, kterými je vhodné řídit implementaci navrhovaných opatření. První část (A.) se zabývá monitorováním, druhá (B.) financováním, třetí část (C.) formami povinného předškolního vzdělávání, čtvrtá (D.) zápisem, pátá (E.) docházkou, šestá (F.) odklady povinné školní docházky a sedmá (F.) průřezovými opatřeními, přičemž je vždy stručně shrnut aktuální stav a pak představeny návrhy jednotlivých opatření.


Výsledky výzkumu ke stažení


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  0
  Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
  Skip to content