Výzva: Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje rozdělit skoro tři miliardy letos a poté v příštích dvou letech. Aktuálně vyhlášený dotační program čerpá peníze z Národního plánu obnovy, financovaného Evropskou unií. Výzva by mohla přispět k připojení socio-ekonomických aktérů, tedy i škol, k vysokorychlostnímu internetu, a to zejména v těžce dostupných oblastech. Jedná se o výzvu pro podnikatelské subjekty. Mezi cílovou skupinu se rovněž řadí školy, které dosud nemají možnost využívat přístup k internetu s parametry VHCN.Cílové skupiny

Jedná se o výzvu pro podnikatelské subjekty, které splní podmínky uvedené ve výzvě, jejíž cílem je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou („vysokokapacitních sítí“ či „VHCN"), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.

Mezi cílovou skupinu se rovněž řadí školy, které dosud nemají možnost využívat přístup k internetu s parametry VHCN.


Předmět podpory

Předmětem podpory je zavádění pevných sítí VHCN s cílovou rychlost služby (download/upload) alespoň v hodnotách uvedených níže, a to v níže uvedených oblastech do adresních míst dosud nepokrytých sítěmi s těmito prahovými rychlostmi:

Prahová rychlostv oblastiCílová rychlost služby u přípojek v domácnostiCílová rychlost služby u přípojek SE-A
< 30 Mb/skategorie A (bílá na úrovni do 30 Mb/s)1Gb/s / 200 Mb/s1Gb/s / 200 Mb/s
< 100 Mb/skategorie B (bílá na úrovni 30 až 100 Mb/s)1 Gb/s / 200 Mb/s1/1 Gb/s
< 300 Mb/skategorie C (šedá na úrovni 100 až 300 Mb/s)není podporováno1/1 Gb/s

Podporované aktivity

  1. Modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla parametrů pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí,
  2. Budování nových sítí s parametry pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí.

Jak pomůže výzva školám?

Výzva je sice určena jen pro podnikatelské subjekty, nicméně může významně přispět k lepšímu internetovému připojení Vaší školy, nachází-li se v oblasti nepokrytých výše uvedenými prahovými rychlostmi.

Pokud je tomu tak, kontaktujte svého zřizovatele, aby o výzvě věděl a spojil se s místním dodavatelem internetového připojení.

Veškeré informace k výzvě jsou k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy--267008/


Termín podávání žádostí

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2022 (12:00:00)


Užitečné odkazy


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content