Představení Národního plánu obnovy


Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) se začal připravovat v červenci 2020 a některé reformní a investiční aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) do značné míry vyplynuly z tehdy připravované Hospodářské strategie České republiky 2020-2030. Příprava probíhala opravdu velmi intenzivně téměř celý rok, kdy tým přibližně 10 zaměstnanců MŠMT napříč celým úřadem i samotnou hierarchií měl téměř neustálou pohotovost plnit zadání Evropské komise a Ministerstva průmyslu a obchodu, které je národním koordinátorem.


NPO byl dne 17. května 2021 schválen vládou České republiky a následně byl odeslán Evropské komisi k posouzení. Předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyenová při návštěvě ČR dne 19. července 2021 sdělila, že český NPO je Komisí podporován a postupují ho do dalšího schvalovacího procesu, což znamenalo schválení Hospodářským a finančním výborem (EFC), Pracovní skupinou finančních radů (FiCO), Coreper II, což je neformální skupina složená ze stálých zástupců všech členských států, a následně byl NPO definitivně schválen dne 6. září 2021 Radou ministrů financí EU (ECOFIN). České republice bude podle stávajících výpočtů přiděleno ve formě grantů 179 mld. Kč, které mají pokrývat 100 % výdajů na NPO záměry. MŠMT by mělo disponovat částkou okolo 23 mld. Kč.

Důvodem, proč se NPO připravoval, byla možnost čerpat finanční prostředky z nově zřízeného Nástroje pro oživení a odolnost (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, pro který se často užívá zkratky RRF jako Recovery and Resilience Facility. V souvislosti s krizí způsobenou onemocněním viru COVID-19 se Evropská komise rozhodla poskytnout přímou finanční podporu členským státům prostřednictvím inovativního nástroje, který pokryje veškeré výdaje na předem schválené reformy a investice. Evropská komise kladla v čase čím dál větší důraz na jejich podobu a žádala si při průběžných konzultacích doložení, že to, co do NPO propisujeme, máme důkladně zváženo, alokace jsou napočítány na základě doložitelných informací a vše je navázáno na národní strategie či jinak ukotvené priority České republiky. Bylo nutné také reflektovat to, co nám Evropská unie doporučuje v dokumentech nazvaných Doporučení Rady neboli Country Specific Recommendations za roky 2019 a 2020. Plány obnovy všech členských států musí zároveň podporovat zejména digitální a zelenou transformaci, což v číslech znamená, že všechny resorty státní správy, které jsou tzv. vlastníky komponent, musely svými záměry v návaznosti mimo jiné i na Zelenou dohodu pro Evropu přispět alespoň 37 % z celkových finančních prostředků NPO do oblasti klimatu a environmentální udržitelnosti. A pak 20 % na výdaje související s digitalizací. MŠMT přispělo primárně k naplnění digitální transformace.


Obecné informace k NPO naleznete na tomto odkazu www.planobnovycr.cz Už ale pro vás připravujeme také představení záměrů MŠMT na stránce https://www.edu.cz/npo/. Zároveň na této stránce budou vždy uveřejňovány veškeré výzvy, avíza, veřejné soutěže atd., kde si budete moci žádat o finanční prostředky pro vaši školu či instituci.Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content