Vzniká Dlouhodobý záměr vzdělávání České republiky 2023-2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pracuje na dokumentu, který jednoznačně stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Tímto dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027. Bude předložen vládě ČR ke schválení na podzim roku 2023, ovlivní tvorbu dlouhodobých koncepcí napříč kraji a bude implementačním dokumentem Strategie 2030+ na druhé realizační období.


Kulaté stoly a konzultace se širokou veřejností

V listopadu a prosinci 2022 proběhne řada kulatých stolů a konzultací s odbornými skupinami i širokou odbornou veřejností k prioritním oblastem. Zveme vás tak na on-line setkání, kde budou prioritní oblasti a návrhy opatření, včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+, poprvé veřejně prezentovány. Následovat bude pak i veřejné připomínkování.

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT. Jednotlivé odkazy budou součástí každé jednotlivé události (na edu.cz, msmt.cz a FB profilech).

Termíny kulatých stolů

 • 22. 11. 2022
  • 14:00-15:30 Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání
  • 16:00 – 17:30 Moderní základní vzdělávání pro 21.století
 • 29. 11. 2022
  • 14:00-15:30 Systémová podpora a řízení škol
  • 16:00 – 17:30 Odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu
 • 13. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Podpora a rozvoj kapacit pedagogů a leaderů škol
  • 16:00 – 17:30 Vzdělávání v celoživotní perspektivě
 • 15. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny
  • 16:00 – 17:30 Prevence a ústavní péče
 • 19. 12. 2022
  • 14:00-15:30 Strategie dalšího rozvoje škol a školských zařízení: Rejstřík

Co je Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR je implementačním dokumentem Strategie 2030+, aktuálně na druhé realizační období (2023-2027). Uvádí základní tendence a cíle vzdělávací politiky​ na dané období, stanovuje opatření na úrovni státu​ a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni krajů. 

Je zpracováván na základě § 9 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb. a novelizované vyhlášky č. 15/2022 Sb. (platná od 1. 7. 2022).

Kromě Strategie 2030+ jsou prioritní témata stanovena dle vyhodnocení předchozího záměru a na základě dat: analýz, šetření  a výzkumů. Svou podstatou tak reaguje na změny, které hýbou současnou společností, ať už se jedná o změny společenské, kulturní, ekonomické či technologické.

Záměrem dokumentu je stanovit cíle vzdělávací politiky a dále pak na úrovni státu předložit opatření, která kraje aplikují již v konkrétní podobě skrze své vlastní dlouhodobé záměry vzdělávání. Dokument mj. stanoví pravidla pro zapisování nových škol a kapacit do školského rejstříku.


Příprava Dlouhodobého změru vzdělávání ČR

Přípravu ​strategického dokumentu ​řídí a koordinuje v rámci MŠMT Odbor vzdělávací politiky prostřednictvím Oddělení strategie a analýz.

 • Na přelomu května a června 2022 došlo ke schválení prioritních oblastí českého školství, které budou také v Dlouhodobém záměru vzdělávání ČR zpracovány.
 • V červenci 2022 pak byla ustanovena expertní pracovní skupina, jejímž úkolem je základní teze dokumentu připravit. Skupina se skládá z řad odborníků MŠMT, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, CERMATu a Domu zahraniční spolupráce.

Dokument je připravován v souladu metodikou přípravy veřejných strategií, transparentně a objektivně. Do přípravy tak v konkrétních fázích je a nadále bude zahrnut široký okruh všech zainteresovaných aktérů ve vzdělávání.

 • Po fázi expertní přípravy tak v listopadu a prosinci následují veřejné kulaté stoly, do poloviny ledna 2023 pak bude moci připravená prioritní témata veřejně připomínkovat (zveřejnění proběhne v polovině prosince 2022).
 • Do 15. května 2023 bude již připravený dokument předložen k vyjádření krajům.
 • Během letních měsíců r. 2023 pak proběhne mezirezortní a veřejné připomínkování. O realizaci veřejného připomínkování bude MŠMT informovat na stránkách www.edu.cz.
 • V říjnu 2023 bude Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR předložen ke schválení vládě.

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content