Webináře k inkluzivnímu vzdělávání 2019 - 2021

Jak úspěšně komunikovat s rodiči žáků? Jak podpořit děti se SVP? Jaké výukové strategie používat? Co je nového ve školské legislativě?  Jak pracovat s dětmi s ADHD, SPU, PAS? Jak ve výuce podpořit žáky s odlišnými a jinými kulturními podmínkami?  Jak připravit vzdělávací nabídku pro dvouleté děti? Jak ve škole podpořit nadání? Jak efektivně používat formativní hodnocení? 


Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznou učitelé a další pedagogičtí pracovníci v interaktivních šedesátiminutových webinářích, které realizuje projekt APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem ve spolupráci s Metodickým portálem RVP.CZ již od roku 2019.

Metodické webináře cílí na podporu a posílení profesních kompetencí pedagogických pracovníků pro inkluzivní vzdělávání a akcentují aktuální témata školské praxe. Metodickou podporu lektorsky zajišťují zkušení odborníci, kteří v projektu spolupracovali na vytvoření a pilotním ověření vzdělávacích modulů v systému DVPP.

Zajímají Vás efektivní celoškolní programy prevence rizikového chování? Chcete vědomě utvářet a udržet zdravé klima třídy/školy? Přemýšlíte nad možnostmi a úskalími inkluzivní edukace žáků se smyslovým postižením? Obáváte se, že Vám hrozí vyhoření? Potřebujete poradit s vykazováním podpůrných opatření ve školní matrice? Chcete znát dopad posledních legislativních změn v poskytování podpůrných opatření na pedagogické pracovníky? 

Odpovědi nabízíme ve více než 30 tematických webinářích, u kterých evidujeme již 48 000 zhlédnutí.

Mezi nejsledovanější témata za rok 2020 patří:

 • Komunikace školy a rodiny
 • Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se SVP
 • Vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami.


Kde existující videa najdete?

Kolekci webinářů projektu APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem můžete zhlédnout na portálu RVP.cz.


Na jaká témata webinářů od APIV A se můžete těšit v roce 2021? 

 • 30. 3. Plán pedagogické podpory v praxi
 • 6. 4. Výuka žáků s tělesným postižením a zdravotním oslabením v průběhu distanční výuky
 • 13. 4. Distanční výuka a její dopad na vzdělávání žáků s LMP
 • 20. 4. Podpůrná opatření pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením v současné praxi
 • 27. 4. Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání a propojení s formativním hodnocením
 • 4. 5. Strategie řízení výuky v ZŠ
 • 11. 5. Podpora žáka s ADHD inklinujícího k prožitkům stresu a úzkostnosti
 • 15. 6. Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí v mateřské škole
 • 22. 6. Pedagogická diagnostika v základním vzdělávání
 • 29. 6. Formativní hodnocení v praxi
 • 24. 8. Dysfázie nebo SPU?
 • 31. 8. Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v předškolním vzdělávání
 • 7. 9. Podpora při vzdělávání žáků s PAS
 • 5. 10. Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v základním vzdělávání
 • 12. 10. Klima v heterogenní třídě a podpora klimatu učitelem
 • 19. 10. Realizace vzdělávání dvouletých dětí
 • 2. 11. Digitální technologie jako nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě
 • 2. 11. Vzdělávání dětí a žáků nadaných
 • 9. 11. Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání
 • 23. 11. Syndrom vyhoření v pedagogické profesi – dopingové strategie
 • 30. 11. Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
 • 7. 12. Zkušenosti s postupy diferenciace a individualizace při vzdálené výuceOdebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content