Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti za rok 2022 z NPO

Pro školy soukromé a církevní jsou od 30. 12. 2022 v systému IS-NPO zpřístupněny dva formuláře pro vyplnění závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace komp. 3.1 z NPO podle článku 19 rozhodnutí o poskytnutí dotace na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky s termínem odevzdání nejpozději do 15. 2. 2023.

Školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí budou mít tyto formuláře zpřístupněny v systému IS-NPO prostřednictvím odkazu v povinném sběru https://sberdat.uiv.cz nejpozději do konce ledna 2023 a vyplnit je budou povinny do 28. 2. 2023 podle odst. b) kap. IV Věstníku 01/2022. 

Zároveň jsme zpřístupnili metodickou podporu k vytvoření této závěrečné zprávy a ke splnění účelu, podmínek a kritérií (pdf ke stažení).


Kdy a kde odevzdat

Školy soukromé a církevní jsou povinny odevzdat vyplněnou závěrečnou zprávu včetně vyúčtování v systému IS-NPO nejpozději do 15. 2. 2023 - v systému se zobrazí stav "Závěrečná zpráva odeslána", poté vyčkejte na kontrolu této zprávy ze strany MŠMT, informováni o tom budete v systému IS-NPO, kde se změní stav ze "Závěrečná zpráva odeslána" na stav "Závěrečná zpráva zkontrolována, odešlete MŠMT" jedním ze stanovených způsobů uvedených v úvodu vyúčtování projektu.

Obdobně budou formuláře vyplňovat školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nejpozději do do 28. 2. 2023, avšak jejich zpřístupnění bude po automatickém zaevidování těchto škol do systému IS-NPO v průběhu ledna 2023. Odkaz obdrží školy prostřednictvím sberdat.uiv.cz. Vyplněním formuláře školy poskytnou MŠMT informace o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru.


Metodika k závěrečnému vyúčtování a splnění účelu

Pro všechny školy je již nyní zveřejněna Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování a splnění účelu, podmínek a kritérií Komp. 3.1 NPO 2022.

Tato metodická podpora slouží k vyplnění závěrečné zprávy o vyúčtování (platí pro školy
soukromé a církevní) a zároveň pro povinný sběr dat (platí pro školy zřizované krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí), které jsou školy povinny vyplnit nejpozději v únoru 2023 a
mají poskytnout MŠMT informace o tom, jak byly finanční prostředky z NPO - komponenty 3.1
využity v roce 2022. Podrobně jsou cíle zjišťování dat popsány v kapitole 7 a příklady zjišťování
dat jsou uvedeny v tabulkách 1 - 9 v příloze tohoto dokumentu, v kapitole 10 jsou uvedeny
informace k případným vratkám finančních prostředků, ostatní kapitoly se věnují metodické
podpoře ke splnění účelu, kritérií a podmínek
, které byly stanoveny ve Věstníku (školy
zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí) nebo ve Výzvě (pro školy soukromé
a církevní) na základě nejčastěji kladených otázek na digitalizujeme@msmt.cz.
Text metodické podpory je členěn v pořadí podle kapitol zveřejněných ve Věstníku a souhlasí s články vyhlášených výzev pro školy soukromé a církevní k oběma účelům finančních prostředků z NPO, které školy obdržely na prevenci digitální propasti a na pokročilé digitální učební pomůcky. V každé kapitole
jsou uvedena Doporučení s metodickou podporou ke splnění účelu, kritérií a podmínek
čerpání finančních prostředků z NPO.
Případné nejasnosti v interpretaci této metodické podpory lze konzultovat na
digitalizujeme@msmt.cz, avšak rozhodující pro splnění účelu, kritérií a podmínek je text
zveřejněný ve Věstníku /ve Výzvě (resp. v rozhodnutí o přidělení dotace).

Ke stažení je k dispozici také na edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora.


Další informace, dotazy a zpětná vazba

V případě nejasností s vyplněním formulářů závěrečných zpráv na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky nás kontaktujte na: https://is-npo.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/. Připomínky a zasílání zpětné vazby k formuláři a metodice, které by pomohly vylepšit a opravit znění instrukcí, nám zasílejte na digitalizujeme@msmt.cz.Anna Stočesová Martinková (anna.stocesova@msmt.cz)
vedoucí oddělení podpory digitální vzdělávání, odbor vzdělávací politiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  0
  Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
  Skip to content