Aktuální metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 (aktualizováno)

Aktualizováno 14. 12. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany.

Cílem metodik je podpořit zaměstnance, žáky a studenty základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v procesu hodnocení.

Více viz následující texty: "Tři metodiky" a "Kontext". Metodiky pro základní školy a střední školy byly pro školní rok 2022-2023 aktualizovány ke 14. 12. 2022.


Tři metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina


Základní školy
(ZŠ)

Nová metodika aktuální
ke 14. 12. 2022
(na školní rok 2022-2023):
Metodika k hodnocení žáků v ZŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení žáků v ZŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Střední školy (SŠ)
a konzervatoře

Nová metodika aktuální
ke 13. 12. 2022
(na školní rok 2022-2023):
Metodika k hodnocení žáků ve SŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení žáků ve SŠ a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Vyšší odborné školy
(VOŠ)

Původní metodika ze 16. 5. 2022:
Metodika k hodnocení studentů ve VOŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022


Kontext

Všechny typy škol postupně přijímají ukrajinské žáky a studenty ke studiu a jejich integraci na český vzdělávací systém v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Lex Ukrajina“. Ke studiu jsou přijímáni až v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022, což vzhledem k možnosti úpravy vzdělávacího obsahu za účelem adaptace na český vzdělávací systém nemusí poskytnout dostatečný prostor pro získání podkladů k jejich hodnocení na konci školního roku.

V této souvislosti MŠMT připravilo metodiky k hodnocení žáků základních škol, žáků středních škol a konzervatoří, a dále studentů vyšších odborných škol ve školním roce 2021/2022. Tato metodická doporučení jsou určena pro hodnocení osob, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content