Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Činnosti MŠMT v oblasti kyberprevence

edu.cz > Činnosti MŠMT v oblasti kyberprevence

MŠMT si uvědomuje obsáhlost a důležitost tématiky kyberprevence a podniká v této věci několik činností, na kterých spolupracuje se stakeholdery zabývajícími se tématem kyberprevence jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. V rámci Dne bezpečnějšího internetu vydáváme tento souhrn aktivit MŠMT v oblasti kyberprevence.Mezi hlavní činnosti MŠMT patří:

 • Workshop k tématu digitální wellbeing se zástupci veřejné i soukromé sféry v říjnu 2021 a jeho plánovaný follow up věnovaný implementaci digitálního wellbeing
 • Návrh a rozpracování oblastí kyberprevence a bezpečného chování na internetu do RVP ZV (ve spolupráci s NPI)
 • Návrh a rozpracování oblastí kyberprevence a bezpečného chování na internetu RVP *G a SOV (ve spolupráci s NPI)
 • Zpracování Závěrů Rady EU na téma digitální wellbeing (3 pilíře dokumentu: digitální dovednosti ve vztahu k digitálnímu wellbeing; vzdělávací metody; digitální ekosystém)
 • Výzva pro členy DigiKoalice a širokou veřejnost ke Dni bezpečnějšího internetu – infografika (viz níže) na téma: implementace digitálního wellbeing – Jaké aktivity podnikáte v rámci implementace digitálního wellbeing ve Vaší společnosti/škole/firmě/rodině? Vyplňte krátký dotazník a sdílejte tak aktivity s pozitivním dopadem.

Spolupráce s NÚKIB:

 • Aktualizace kurzu Dávej kyber pro učitele (témata pro učitele a pro třídu formou návodných příběhů doplněných o tipy a doporučení). Zásady chování v online světě a návody primárně pro pedagogické pracovníky. Více v článku zde.
  • Témata zaměřená na učitele: silná přístupová hesla, bezpečné školní účty, bezpečná online výuka, aktualizace softwaru, kybernetická kriminalita, kybernetické útoky, digitální identita učitele, učitel jako oběť kyberšikany.
  • Témata zaměřená na třídu: sociální sítě a věková hranice, nebezpečné výzvy, kyberšikana ve třídě, kybergrooming a predátoři, online sexuální chování, nenávist a online agrese, digitální pohoda žáků.
  • Spuštěno 1.2. 2022.

Spolupráce s DigiKoalicí:

 • Katalog kyberprevence (přehled programů a metodik pro zvyšování bezpečného chování dětí online) – Bude zveřejněn v průběhu února.
 • Pravidelné zveřejňování článků na webových stránkách DigiKoalice.
 • Pravidelné setkávání členů DigiKoalice – důraz na oblast kyberprevence a digitální wellbeing.
 • Akce ke Dni bezpečnějšího internetu na téma Digitalizujeme ve vzdělávání pohledem rodiče (cíl akce: sdílení aktivit).
 • Výzva ke Dni bezpečnějšího internetu – téma: implementace digitálního wellbeing.

Spolupráce se stakeholdery:

 • Spolupráce s E-bezpečím
  • Tvorba oblastí kyberprevence a rizikového chování v online světě v rámci revizí RVP.
 • Spolupráce s MPO ČR
  • Tvorba a konzultace nad oblastmi kyberprevence a rizikového chování v online světě.
  • Tvorba aktualizované verze kurzu Dávej kyber.
 •  Spolupráce s MV ČR
  • Tvorba a konzultace nad oblastmi kyberprevence a rizikového chování v online světě.
 • Spolupráce s UK FSV
  • Zapojení do projektu Souvislost s užíváním sociálních sítí a duševního zdraví.
 • Spolupráce s Domem zahraniční spolupráce

#Denbezpečnějšíhointernetu2022

0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content