ČŠI: Jak vypadala distanční výuka v ZUŠ v školních letech 2019/2020 a 2020/2021 a jak se z této zkušenosti ponaučit?

logo České školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) vydala 7. 6. 2021 tématickou zprávu s názvem Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách - Reflexe postupů a přístupů základních uměleckých škol ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021.

Předkládaná tematická zpráva komentuje hlavní zjištění z tematického šetření ČŠI z jara roku 2021. Zároveň je také metodickým návodem pro využití příslušných informací pomocí ilustrací v rámečcích a kurzívou uváděných konkrétních příklady, postupy a zkušenosti základních uměleckých škol.


Obsah stránky


Úvodní informace

Od nástupu pandemie nemoci covid-19 na jaře roku 2020 se ČŠI systematicky věnuje sledování
a vyhodnocování realizace distančního vzdělávání. Mezi hlavní tematické zprávy ČŠI reflektující průběh distančního vzdělávání jsou tyto:

 • na základních a středních školách vydala ČŠI v květnu 2020 (-zde-), v listopadu 2020 (-zde-) a v březnu 2021 (-zde-),
 • vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu na jaře 2020 (-zde-).

Mimo jiných oblastí významně ovlivila mimořádná opatření v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání také segment základního uměleckého vzdělávání, na který se ČŠI rovněž zaměřila.

V jarním období roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních uměleckých školách (dále „ZUŠ“) zapsaných do školského rejstříku, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve školním roce 2019/2020 i ve školním roce 2020/2021. Do šetření bylo zahrnuto 501 základních uměleckých škol, jejichž ředitelé poskytovali ČŠI informace k realizaci výuky v hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém oboru. Další informace získala Česká školní inspekce z realizovaných metodických konzultací, jež v období distančního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 poskytovala také základním uměleckým školám, které na nabídku ČŠI zareagovaly.

Zjišťování se zaměřovalo zejména na:

 • problematiku účasti žáků ve výuce,
 • na způsoby realizace distanční výuky ve školním roce 2019/2020 i 2020/2021,
 • na využívání digitálních technologií v distanční výuce a technické vybavení škol i žáků,
 • na samotné vzdělávací aktivity realizované učiteli základních uměleckých škol,
 • na otázky související s hodnocením během distanční výuky,
 • na komunikaci škol s žáky i jejich zákonnými zástupci (dále také „rodiče“)
 • nebo na dopady dlouhodobé distanční výuky směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022.

Důležitá zjištění

 • Distanční výuka v základních uměleckých školách nevedla k výraznějšímu předčasnému ukončování studia žáků, když vzdělávání předčasně ukončilo jen zhruba o polovinu více žáků než v předchozích letech (6,4 % vůči 4,2 %). Pravidelně se výuky účastnilo více než 95 % žáků.
 • Vedení škol a pedagogové využili zkušeností získaných na jaře 2020, kdy si distanční výuku zkoušeli a hledali vhodné způsoby náhrady výuky prezenční poté. Tyto zkušenosti vedly k výraznému zkvalitnění distanční výuky na základních uměleckých školách ve školním roce 2020/2021.
 • Na ZUŠ došlo k využívání kvalitnější digitálních technologií, a to nejen digitálních platforem pro výuku, ale i nástrojů pro tvorbu nebo pro její záznam a editaci apod. Pro zajištění distanční výuky investovala většina základních uměleckých škol finanční prostředky do nákupu digitální techniky (především notebooků, příslušenství pro nahrávání zvuku i obrazu a posílení internetového připojení).
 • Rozvoj distanční výuky byl v ZUŠ výrazným přínosem pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.
 • Bohužel jen méně než polovina ředitelů škol však v průběhu distanční výuky své učitele dostatečně podporovala a např. jen necelá polovina ředitelů základních uměleckých škol využila distanční výuky k podpoře svých učitelů prostřednictvím návštěvy (hospitace) ve výuce.
 • Podobně jen necelá polovina ředitelů škol přizpůsobila společně s učiteli podobu hodnocení specifikům distanční výuky.
 • Zátěž spojená s distanční výukou se promítla i do komunikace s rodiči. Mezi nejčastější kritiku ze strany rodičů pak patřila zátěž spojená s dohledem nad distanční výukou jejich dětí a nespokojenost s výší úplaty za vzdělávání v době distanční výuky.

Doporučení pro školy, zřizovatele a MŠMT


Tematická zpráva pro stažení či prohlížení online

Předkládaná tematická zpráva je také využitelná jako metodický dokument. Zpráva komentuje hlavní zjištění z tohoto tematického šetření a zároveň dodová ilustraci v rámečcích a kurzívou uváděny také konkrétní příklady, postupy a zkušenosti základních uměleckých škol.

Níže si můžete celou tematickou zprávu prohlédnout nebo stáhnout v PDF.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content