IPs DATA: Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:1. 3. 2023
Ukončení projektu:31. 12. 2027
Registrační číslo projektu:CZ.02.02.XX/00/22_005/0002901
Realizátor projektu:Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Partner projektu:Česká školní inspekce
Výše dotace:267 721 734,44 Kč
Zdroj financování:Operační program Jan Amos Komenský

Hlavní cíl:

Vytvářet podklady pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy všech stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) a pro přijímání efektivních vzdělávacích politik a intervencí na různých úrovních řízení vzdělávání.

Dílčí cíle:

 1. Vybudovat kvalitní datovou základnu umožňující realizaci vzdělávacích analýz, které poskytnou podklady pro rozhodování o směřování vzdělávací politiky na základě dat.
 2. Vybudovat databázi dat, jenž bude obsahovat koncentrovaná a průběžně ukládaná data a informace pro vzdělávací politiku implementovanou na základě expertních znalostí, a to v návaznosti na vybudování nového Informačního systému vzdělávání (eEdu financovaného z jiných zdrojů) či případně využití stávajících informačních systémů a dat MŠMT, včetně vytěžení dat ČŠI, NPI ČR, dat zpracovávaných CZVV a dalších relevantních a dostupných datových zdrojů (např. z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj atd.).
 3. Kapacitně a odborně posílit analytickou práci MŠMT, prostřednictvím vytvoření analytické jednotky s minimálně 10 služebními/pracovními místy a potřebným technickým vybavením umožňujícím naplnění ostatních cílů spočívajících v analýze a interpretaci dat hodnotících kvalitu vzdělávací soustavy.
 4. Analyzovat průběžně data ze škol a relevantních školských zařízení doplněná o data z národních i mezinárodních šetření s cílem zjištění aktuální kvality vzdělávání v každé škole, a to opět v návaznosti na vybudování a rozvoj eEdu.
 5. Poskytovat široké veřejnosti (odborné i laické) informace o vzdělávací soustavě a její výkonnosti v souvislosti s realizací opatření Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, prostřednictvím konferencí a dalších aktivit.
 6. Získání relevantních informací o realizaci projektu, které jsou důležité pro projektové řízení.
 7. Společná setkání zástupců projektů za účelem vzájemné koordinace aktivit.
 8. Vzájemná výměna zkušeností a sdílení dobré praxe realizátorů projektů této výzvy s odbornou veřejností.
 1. Řízení projektu
 2. Realizace mezinárodních šetření
 3. Sekundární analýzy vzdělávacích dat z mezinárodních šetření
 4. Vybudování datové základny pro realizaci vzdělávacích analýz
 5. Vnitřní hodnocení projektu
 6. Spolupráce a komunikace
 • Budou doplněny

Užitečné odkazy:

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Stanislav Volčík
stanislav.volcik@msmt.cz

Aktuality:

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content