Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách

Vzhledem k vysokým počtům uprchlíků přicházejících do ČR může v exponovaných oblastech nastávat situace, kdy nebudou stačit kapacity ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky a bude nutné využít prostor škol, např. tělocvičny, v rámci civilního a nouzového plánování. Přinášíme základní doporučení k organizačnímu zajištění včetně vzoru provozního řádu. Více viz zbytek doporučení.Co musí zřizovatel ve spolupráci se školou v takovém zařídit nejdříve?

 • komunikovat s krizovým štábem obce/kraje a HZS, které má na starosti ochranu obyvatelstva
 • před samotným příchodem uprchlíků zkontrolovat vhodnost prostor z pohledu požární ochrany a prevence rizik a případné nedostatky odstranit
 • označit vnitřní prostory místa nouzového ubytování, např.: místo příjmu evakuovaných, WC, umývárny, jídelna, kuchyně, ložnice, společenská místnost, místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci atp.
 • zřídit místo příjmu ubytovaných
 • řídit místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci
 • zpracovat a vyvěsit „Provozní řád místa nouzového ubytování“ a seznámit s ním ubytované – a to jak v češtině, tak v rodném jazyce cizinců
 • vydat směrnice obsahující bezpečnostní, hygienické, organizační a personální pravidla.

Jako příklad uvádíme:

 • pomůcky pro identifikaci osob a evidence nouzově ubytovaných osob,
 • pomůcky pro označení personálu,
 • zajištění potřebného personálu včetně tlumočníků 24/7,
 • určení prostor pro domácí zvířata (klece),
 • místo/prostředky pro uložení cenností,
 • zákaz požívání alkoholu a návykových látek, zákaz kouření ve škole a jejím okolí,

Jak zřízení místa nouzového ubytování ovlivní provoz školy?

Je pravděpodobné, že provoz místa nouzového ubytování bude mít zásadní vliv na každodenní provoz školy. Nezbytně nutné je v maximální míře oddělit oba provozy a minimalizovat jejich křížení. Vymezte oddělené prostory, určené pouze pro žáky a zaměstnance, do kterých ubytovaní a personál nebudou mít přístup. Pokud je třeba některé prostory sdílet, stanovte časový harmonogram tak, aby se ve společných prostorách skupiny nepotkávaly v jeden čas. Zajistit je nutné intenzivní úklid ve zvýšené frekvenci, stanovit preventivní hygienická opatření i pravidla postupu při výskytu infekčních onemocnění.


Jak situace ovlivní vzdělávání ve škole?

Je možné, že kromě tělocvičny nebude škola moc využívat i další prostory určené pro výuku. V takovém případě bude zřejmě nutné přistoupit k dočasné úpravě rozvrhu, případně jeho zkrácení. Vzhledem k důležitosti pohybových aktivit pro fyzickou i duševní kondici dětí, doporučujeme sportovní aktivity zcela nevynechat a pokud to místní podmínky dovolí, zařazovat hodiny tělesné výchovy venku, na veřejných sportovištích atp. Tyto odchylky od standardního rozvrhu a počtu vyučovacích hodin týdně jsou za takovéto mimořádné situace akceptovatelné.

Nezapomeňte zákonné zástupce informovat o všech změnách souvisejících s výukou žáků a ujistěte je o tom, že organizace nouzového ubytování je dobře nastavena a že jsou stanovena potřebná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Samotné žáky prokazatelně seznamte s novými pravidly.


Jak zajistit základní potřeby a služby pro nouzově ubytované?

V místě ubytování je vhodné zřídit informační tabuli (vývěsku) pro informování ubytovaných o fungování místa nouzového a o možnostech poskytnutí základních služeb, poskytnutí humanitární pomoci, použití prostředků hromadné dopravy atd. - a to jak v češtině, tak v rodném jazyce cizinců.

 • zajištění základních potřeb a služeb pro nouzově ubytované osoby
 • pitná voda, strava,
 • sociální vybavení, hygienické a toaletní potřeby,
 • úklidové a dezinfekční prostředky
 • ošacení a jeho čištění,
 • základní spotřebiče (lednice, varná konvice), přenosná svítilna
 • lůžkoviny,
 • dětský koutek, vybavení pro kojence a batolata
 • lékařské ošetření (příp. i veterinární služba),
 • prostředky pro poskytnutí první zdravotnické pomoci, léky,
 • elektrická energie, zásuvky k nabíjení či využívání elektrospotřebičů
 • internetové připojení případně sdílená PC stanice pro komunikaci s úřady,
 • sociální služby,
 • psychosociální pomoc.

V rámci fungování nouzového ubytování je nutné brát v úvahu i možná rizika a specifika:

 • nedodržování vydaných pokynů ze strany nouzově ubytovaných,
 • nebezpečí krádeží a výtržností,
 • konflikty v mezilidských vztazích,
 • jazyková bariéra,
 • speciální péče o nemocné, postižené, imobilní osoby a děti,
 • přítomnost domácích zvířat ubytovaných osob,
 • nevhodné chování osob (hlučnost, sociální zanedbanost),
 • užívání návykových látek,
 • stresové jednání jednotlivců, deprese,
 • nedostatek informací.

VZOR: Provozní řád místa nouzového ubytování (ke stažení)


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content