Kurzy českého jazyka pro ukrajinské studenty a pedagogy vysokých škol / Курси чеської мови для українських студентів та викладачів університети


  • Veřejné vysoké školy mohou realizovat kurzy v období 1. 7. – 31. 10. 2022 na základě dotační výzvy MŠMT (text výzvy v českém jazyce naleznete na stránkách Edu.cz či MŠMT) financované z Fondů EHP a Norska.
  • Kurzy jsou určeny pro ukrajinské občany s tzv. vízem strpění nebo jimž byla v České republice udělena dočasná ochrana, kteří plánují studovat nebo již studují na českých vysokých školách, a na ukrajinské pedagogické pracovníky s tzv. vízem strpění nebo jimž byla v České republice udělena dočasná ochrana, kteří se zapojí do českého vzdělávacího systému.
  • Kurzy probíhají prezenčně ve skupině 5–15 účastníků a jejich rozsah je minimálně 100 vyučovacích hodin (resp. min. 100 x 45min). Kromě výuky českého jazyka se kurzy zaměřují i na výuku základních reálií České republiky a v případě kurzů pro pedagogy také dále na porozumění vzdělávacímu systému České republiky.
  • Konkrétní podobu kurzu (např. počet vyučovacích hodin týdně apod.) určuje konkrétní veřejná vysoká škola jakožto pořadatel kurzu.
  • V případě zájmu o tyto kurzy doporučujeme sledovat webové stránky veřejných vysokých škol (seznam webových stránek škol naleznete na stránkách MŠMT), případně přímo kontaktovat konkrétní veřejnou vysokou školu s dotazem na pořádání kurzů podpořených z výzvy MŠMT.
  • Державні університети можуть запроваджувати курси в період з 1 липня по 31 жовтня 2022 року на основі конкурсу субсидій від Міністерства освіти та культури (текст конкурсу чеською мовою можна знайти на веб-сайті Міністерства Освіта та культура), що фінансується з фондів ЄЕЗ та Норвегії.
  • Курси призначені для громадян України, які мають так звану толерантну візу або отримали тимчасовий захист у Чехії, які планують або вже навчаються в чеських університетах, а також для українських викладачів, які мають так звану толерантну візу або отримали тимчасовий захист у Чехії, які приєднаються до чеської системи освіти.
  • Курси проводяться віч-на-віч у групах по 5–15 учасників, їх обсяг становить не менше 100 навчальних годин (або мінімум 100 х 45 хв). Окрім викладання чеської мови, курси також зосереджені на викладанні основних реалій Чеської Республіки, а у випадку курсів для педагогів також на розумінні освітньої системи Чеської Республіки.
  • Конкретна форма курсу (наприклад, кількість навчальних годин на тиждень тощо) визначається конкретним державним університетом як організатором курсу.
  • Якщо ви зацікавлені в цих курсах, ми рекомендуємо стежити за веб-сайтами державних університетів (список веб-сайтів шкіл можна знайти на веб-сайті Міністерства освіти, культури, спорту, науки і технологій), або зв’язатися з конкретним державним університетом безпосередньо з питаннями щодо організації курсів, які підтримуються Міністерством освіти, науки і технологій.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content