Modularizace odborného vzdělávání

Platný od: 2020-06-01
Platný do:
Účinný od: 2020-06-01
Účinný do:
Vydal: NPIČR
Stav: Aktuální

Obsah