Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni!  

Náhlé nepříznivé události se nevyhýbají nikomu z nás. Může se jednat o zkušenosti s úmrtím či vážným zraněním přes šikanu, pandemii, válku až po katastrofy typu povodně, tornáda a další. Všechny tyto skutečnosti nás ovlivní a mají v případě školy dopad na pracovníky a vedení školy, děti, žáky, studenty, jejich rodiny a blízké, na zřizovatele či obyvatele obce.


Škola by na dopady takových událostí měla adekvátně reagovat. Jak v takové situaci postupovat? A je vůbec možné se na neštěstí a jeho dopady připravit? To jsou otázky, na které odpovídá nové metodické doporučení pro školy a školská zařízení „Škola a neštěstí: Jsme připraveni!". Jedná se o aktualizovanou a rozšířenou verzi Příručky pro školy: Když se stane neštěstí z roku 2012.

Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti Ministerstva vnitra ČR: generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kromě psychologů integrovaného záchranného systému se na tvorbě podílela celá řada dalších odborníků z různých organizací včetně Psychosociálního intervenčního týmu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce nebo České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Materiál vznikl díky oborové spolupráci s krizovými interventy, právníky, sociálními pracovníky a dalšími.

Uvedená příručka, která klade velký důraz na psychosociální aspekt, pomáhá připravit se na mimořádné události anebo krizové situace a jejich důsledky.

Obsahuje zejména následující:

  • Komunikační a mediální strategii školy
    • Právní minimum pro školy a školská zařízení v situaci (těžkého) úrazu anebo úmrtí v souvislosti se vzděláváním a poskytováním školských služeb
    • Psychologické a psychosociální okénko pro situace neštěstí
    • Duchovní postupy v krizi
    • Tzn. TAHÁKY, což jsou návodné části krizových plánů na volných listech, které Vás nasměrují, co dělat a v jakém pořadí, pokud nenadálá situace nastane.

Materiál najdete zde: https://www.hzscr.cz/clanek/psychologicka-sluzba-materialy-ke-stazeni-a-odkazy.aspx

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni!

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content