Odměňování ředitelek a ředitelů škol - metodika pro zřizovatele

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ("MŠMT") zveřejnilo metodiku k odměňování ředitelů základních, mateřských, základních uměleckých a středních škol s doporučenými postupy pro zřizovatele. Hodnocení a odměňování práce ředitele škol je totiž plně jejich v kompetenci. Dosud však bylo v různých obcích, krajích či dobrovolných svazcích obcí – což jsou typičtí zřizovatelé veřejných škol, řešeno odměňování ředitelů velmi odlišně. Vydaná metodika nabízí návod, jak na objektivní a efektivní hodnocení kvality práce ředitele, a to nejenom v oblasti manažerského řízení organizace, ale zejména v oblasti pedagogického vedení školy.


Celou metodiku naleznete v části webu Edu.cz - Metodické materiály pod názvem:
Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů.


Zřizovatel určuje řediteli školy plat, hodnotí a stanovuje odměny. Schvalování nenárokových složek platu ředitele je v rámci České republiky velmi různorodé. Zatímco města, která zřizují více škol, mívají obvykle kritéria hodnocení a odměňování podrobně zpracována, menší obce naopak váhají, jak k této problematice přistupovat. Zpětná vazba v rámci pilotáže středního článku MŠMT potvrdila, že se jedná ze strany zřizovatelů o nejčastější potřebu, co se škol týká, a rovněž ředitelé oblast odměňování vnímají ve vztahu se zřizovatelem jako nejproblematičtější.

Cílem nové metodiky je poskytnout zřizovatelům škol odpovídající přehled a návod k hodnocení a odměňování ředitelů a zároveň také přispět k tomu, aby se v nadtarifních složkách platu ředitelů zásadním způsobem zohledňovala kvalita jejich práce. MŠMT dlouhodobě usiluje o to, aby byl ve školství vytvářen dostatečný prostor pro finanční ohodnocení kvalitní práce. Transparentní odměňování povede zároveň k větší motivaci ředitele, která se projeví v kvalitě školy, i ke zlepšení vztahů mezi zřizovatelem a ředitelem.

Účelem materiálu je pomoci především menším zřizovatelům nastavit pravidla pro hodnocení práce ředitelů a jejich odměňování a ukotvit je ve vnitřních předpisech obce. Kritéria hodnocení práce jsou srozumitelná a jasná pro obě strany, a věříme, že významným způsobem podpoří profesní rozvoj ředitele a zvýší kvalitu vzdělávání a školských služeb v každé škole. Aby se nový materiál k odměňování ředitele dostal co nejrychleji do praxe, plánuje střední článek MŠMT už od března besedy a on-line setkání se zřizovateli v pilotních okresech Semily a Svitavy. První výstupy a zkušenosti následně MŠMT vyhodnotí a představí na připravované konferenci pro zřizovatele a na dalších konferencích, setkáních a webinářích.


Celou metodiku naleznete v části webu Edu.cz - Metodické materiály pod názvem:
Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content