MŠMT vydalo aktuální informace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. 11. 2021 k ochranným prostředkům a povinnému testování


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že dne 10. 11. 2021 byly vydány:

-> mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu,
-> mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 mění mimořádné opatření k testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tím, že se rozšiřuje okruh poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých je povinné testování zaměstnanců.

Více se o změnách dočtete níže v podrobné informaci MŠMT!


Změna v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu takto:

“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,

 • znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),
 • v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest,
 • do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná,
 • dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku,
 • současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku) nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50 dětí, žáků nebo studentů.

Povinné testování osob, které se u daného poskytovatele připravují na výkon budoucího povolání

Dále ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 mění mimořádné opatření k testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tím, že se rozšiřuje okruh poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých je povinné testování zaměstnanců. Současně je nově uvedeno, že toto testování se týká také osob, které se u daného poskytovatele připravují na výkon budoucího povolání.

 • povinné testování u uvedených poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb se tak týká i žáků a studentů, kteří u poskytovatele konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu
 • povinné testování zaměstnanců v případě poskytovatelů zdravotních služeb se týká těch, kteří
  • poskytují dlouhodobou lůžkovou péči,
  • poskytují následnou lůžkovou péči
  • poskytují jednodenní péči, akutní lůžkovou péči intenzivní nebo akutní lůžkovou péči standardní (toto je účinné od 15. 11. 2021),
 • povinné testování zaměstnanců v případě poskytovatelů sociálních služeb se týká těch, kteří
  • poskytují sociální služby v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem,
  • poskytují odlehčovací služby v pobytové formě,
  • poskytují sociální služby v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení,
 • povinnost zajistit testování zaměstnanců je uložena poskytovali daných služeb, proto žáci nebo studenti nejsou povinni si zajistit test sami, ale zajistí jim je ten daný poskytovatel, u kterého praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu konají; testy není povinna poskytovat ani škola,
 • testuje se povinně jedenkrát za 7 dnů,
 • testování se nemusí podrobit osoby, které jsou plně očkované (po uběhnuté ochranné lhůtě) a osoby, u kterých po prodělané nemoci covid-19 neuplynulo více než 180 dnů.

Další informace

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.cz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.


MŠMT, 10. 11. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
2
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content