MŠMT vydalo informace pro školy a školská zařízení k testování dětí, žáků a zaměstnanců a o ochranně dýchacích cest platné k 14. prosinci 2021

Následující informace slouží jako přehled posledních změn mimořádných opatření vlády dále je přidán také aktualizovaný vzor "Potvrzení o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 provedeného laickou osobou (samotest)".

Dne 13. prosince 2021 schválila vláda následující mimořádná opatření:
• změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 14. prosince 2021 a od 3. ledna 2022,
• změnu mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
• změnu mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest.Změny k testování dětí a žáků ve školách

Upozornění: toto mimořádné opatření se týká základních škol (školních družin a klubů), středních škol a konzervatoří.

 • S účinností od 14. 12. 2021 je možné, aby školy, které testují děti a žáky metodu PCR testování, si mohly vybrat testovací den i jiný den, než je pondělí. Zachovat však musí školy frekvenci testování každých 7 dnů. Důvodem úpravy je případná změna termínu testování ve škole kvůli optimalizaci zatížení odběrových míst/laboratoří testující PCR metodou.
 • S účinností od 3. 1. 2022 se mění
  • pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19
   • pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,
   • cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky,
   • KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test,
  • pravidla pro trasování kontaktů ve školách
   • zákonný zástupce nebo zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole,
   • škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application,
 • Podrobnější návody k těmto novým pravidlům komunikace škol s KHS zašleme dotčeným školám v nejbližším možném termínu.

K testování zaměstnanců od 20. 12. 2021

 • nově v případě, kdy je v rámci testování zaměstnanců na pracovišti pozitivně testován zaměstnanec, je zaměstnavatel povinen vystavit tomuto zaměstnanci písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v daném opatření a zároveň i na konci této informace
  (vzor ve formátu umožňujícím editaci ke stažení taktéž),
 • zaměstnanec pak už nemá povinnost kontaktovat svého lékaře nebo místně příslušnou KHS, ale s tímto potvrzením je povinen jít na odběrové místo, kde mu bude proveden konfirmační PCR test,
  • není tedy nezbytné, aby zaměstnanec měl vypsanou žádanku na PCR test, vystačí pouze potvrzení od zaměstnavatele, že byl pozitivně testován,
  • poskytovatel, který provádí vyšetření PCR metodou, je povinen na základě tohoto písemného potvrzení od zaměstnavatele vystavit zaměstnanci žádanku na konfirmační PCR test a ten poté provést,
  • v případě, že byl konfirmační test pozitivní, je zaměstnanec povinen uvědomit bezodkladně o výsledku tohoto testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu,
 • zaměstnavatel vydává toto písemné potvrzení pouze v případě, že byl test proveden na pracovišti, nejedná se o testy, které byly provedeny u poskytovatele zdravotních služeb.

Dále informujeme, že 10. 12. 2021 byla schválena novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která nově zavádí i povinné očkování proti nemoci covid–19 pro některé skupiny osob:

 • mezi tyto povinné skupiny osob patří také osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě,
 • jinými slovy musí být očkováni také všichni žáci a studenti před nástupem na praxi konané v rámci vzdělávání, pokud se připravují na
  • výkon odborné činnosti v sociálních službách u poskytovatele sociálních služeb,
  • výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb,
 • dokončené očkování musejí tito žáci nebo studenti mít podle vyhlášky do 28. 2. 2022,
 • Pro školy, jejichž žáků nebo studentů se povinné očkování týká, připravujeme podrobnější informaci ohledně právních souvislostí této povinnosti.

Doplňující informace - kdo vykonává odbornou činnost v sociálních službách:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110 zákona o sociálních službách,
b) pracovníci v sociálních službách,
c) zdravotničtí pracovníci,
d) pedagogičtí pracovníci,
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.


K ochraně dýchacích cest

Od 14. 12. 2021 se upravuje povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest tak, že je povinnost nosit tento ochranný prostředek i v rámci využívání lanových drah, ale pouze v případě, že se jedná o uzavřenou kabinu.


Více informací


MŠMT, 14. 12. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content