Organizace školního roku 2022/2023 / Організація навчального року 2022/2023


Termíny 2022/2023

 • Školní rok 2021/2022 končí ve středu 31. srpna 2022.
 • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Терміни 2022/2023

 • 2021/2022 навчальний рік завершується у середу, 31 серпня 2022 року.
 • Навчання в навчальному році 2022/2023 почнеться у всіх початкових школах, середніх школах, початкових художніх школах та консерваторіях в четвер 1-го вересня 2022 року.
 • Осінні канікули Міністерство освіти, молоді і фізичної культури (MŠMT) встановлює на середу 26-го жовтня і четвер 27-го жовтня 2022 року.
 • Різдвяні канікули починаються в п'ятницю 23-го грудня 2022 року і закінчуються в понеділок 2-го січня 2023 року. Навчання почнеться у вівторок 3-го січня 2023 року.
 • Табель успішності з оцінками за перше півріччя буде переданий учням у вівторок 31-го січня 2023 року.
 • Одноденні піврічні канікули припадуть на п'ятницю 3-го лютого 2023 року.
 • Великодні канікули припадуть на четвер 6-го квітня 2023 року.
 • Навчання в другому півріччі буде завершено в п'ятницю 30-го червня 2023 року.
 • Головні канікули тривають з 01-го липня 2023 року до 03-го вересня 2023 року. Навчання в навчальному році 2023/2024 почнеться в понеділок 04-го вересня 2023 року.

Jarní prázdniny

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v příloze.

Тижневі весняні


Legislativa k organizaci školního roku

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Více viz na webu msmt.cz.

Законодавство про організацію навчального року

Період шкільного навчання і період канікул встановлює закон номер 561/2004 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), "Про надання дошкільної, початкової, середньої, високої професійної та іншої освіти" (Закон про учбові заклади), в редакційному викладі розпоряджень, які були прийняті пізніше. Подробиці стосовно організації навчального року, види, тривалість і терміни шкільних канікул регламентує постанова номер 16/2005 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), "Про організацію навчального року", в редакційному викладі розпоряджень, які були прийняті пізніше. Інформація про організацію навчального року 2021/2022 виходить з вказаних вище юридичних розпоряджень.

Дивіться більше на веб-сайті msmt.cz.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content